Thông báo

Thông báo về việc đề xuất Nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2025

Thực hiện Thông báo số 1549/TB-BKHCN ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025, và công văn hướng dẫn số 779/ĐHH-KHCNQHQT ngày 14/5/2024 của Đại học Huế, nay Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các nhà khoa học, cá nhân có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ theo hướng dẫn tại công văn số 779/ĐHH-KHCNQHQT (đính kèm).

Hồ sơ gửi về Trường qua Phòng KHCN & HTQT, chậm nhất là đến hết ngày 30/5/2024

 

Tải các văn bản đính kèm tại đây:

Thông báo số 1549/TB-BKHCN

Hướng dẫn số 779/ĐHH-KHCNQHQT

Phiếu đề xuất theo Mẫu B1-ĐXNV

Bảng tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu B4-DMNV

 

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp