Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Phan Thị Lệ Thuỷ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Thị Lệ Thuỷ khóa năm 2016, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường,  mã số 9850101 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Cơ sở khoa học phục vụ xác lập mô hình kinh tế sinh thái ở lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định

- Thời gian:  8h00 ngày 28 tháng 7 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp