Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Võ Thị Bảy

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Võ Thị Bảy khóa năm 2017, ngành Văn học Việt Nam,  mã số 9220121 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Đặc điểm truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

- Thời gian:  8h00 ngày 20 tháng 7 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp