Thông báo

Lịch bảo vệ tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Đỗ Viết Ơn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đỗ Viết Ơn khóa năm 2016, Ngành Vật lý chất rắn, Mã số 9440104, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện trên cơ sở BaTiO3 và ứng dụng.

- Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 02 năm 2023

- Địa điểm: Phòng K203, Tầng 2, Nhà K, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp