Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Lư Thúy Liên

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lư Thúy Liên khóa năm 2014, ngành Dân tộc học,  mã số 9310310 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Sinh kế thích ứng của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Thời gian:  8h00 ngày 09 tháng 9 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp