Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Đặng Thị Thanh Hà

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Thị Thanh Hà khóa năm 2016, ngành Công nghệ sinh học, mã số 9420201 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo laccase tái tổ hợp và thử nghiệm khả năng khử màu một số thuốc nhuộm công nghiệp

- Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp