Thông báo

Thông báo về việc gặp mặt học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, nhằm thông tin về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; định hướng, hướng dẫn học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 đăng kí các tổ hợp môn lựa chọn và cụm các chuyên đề học tập; đồng thời, giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường, phổ biến một số nội quy, quy định dành cho học sinh, Trường Đại học Khoa học thông báo việc tổ chức gặp mặt toàn thể học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023, vào lúc 07h30 ngày 23/7/2022 (Thứ Bảy).

Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

NOIDUNGTHONGBAO

Người đăng: Admin khối chuyên
Được đăng ở: Trường THPT Chuyên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp