Thông báo

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Lê Hữu Trinh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Hữu Trinh khóa năm 2015, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Tổng hợp, biến tính vật liệu nano của một số nguyên tố đất hiếm và đánh giá hoạt tính xúc tác quang hóa

- Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 6 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp