Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Phan Hà Nữ Diễm

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Hà Nữ Diễm khóa năm 2014, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (4 năm)

- Tên đề tài luận án: Tổng hợp các vật liệu nano đơn, lưỡng kim loại Au, Ag và ứng dụng

- Thời gian: 14h00 ngày 28/04/2022

- Địa điểm:Hội trường số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 
Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp