Thông báo

Danh mục các đề xuất đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và theo hướng dẫn của Đại học Huế về việc đề xuất các đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023, Nhà trường đã tiến hành họp Hội đồng xác định danh mục của Trường để gửi cho ĐHH.

Danh mục kết quả các đề xuất được chọn để gửi lên ĐHH bao gồm 07 đề xuất sau đây:

 

STT

Tên đề xuất

Người đề xuất

Ghi chú

1.      

Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm vật liệu gia cố nền móng công trình ven biển và bờ biển

Trần Thanh Nhàn

Chương trình 562

2.      

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả một số mô hình phân tích bài toán quản lý tài nguyên đảm bảo QoS trong mạng lõi 5G/6G

Đặng Thanh Chương

 

3.      

Đặc trưng truyện trinh thám Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Phan Tuấn Anh

 

4.      

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Trung Quốc thế kỷ XVII và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trần Thị Tâm

 

5.      

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu tổ hợp trên nền nano oxit sắt từ

Nguyễn Đức Vũ Quyên

 

6.      

Nghiên cứu nuôi sinh khối vi tảo Tetraselmis sp. trong môi trường nước mặn giàu bọt khí CO2 và làm thức ăn bổ sung cho chăn nuôi

Đặng Thị Thanh Lộc

 

7.      

Nghiên cứu bộ tiêu chí đánh giá giá trị và số hóa một số công trình tiêu biểu phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản quỹ kiến trúc Pháp thuộc tại thành phố Huế

Nguyễn Ngọc Tùng

 

(Tổng cộng danh sách này có 07 đề xuất, đã xếp theo thứ tự ưu tiên)./.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp