Thông báo

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ thuộc Chương trình Toán học năm 2023

Nhà trường sao chuyển thông báo của ĐHH về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ thuộc Chương trình Toán học năm 2023 như sau:

Đại học Huế nhận được Công văn số 09/VNCCCT ngày 11/02/2022 của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc hướng dẫn đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ của Chương trình Toán năm 2023 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Đại học Huế đề nghị các đơn vị thông báo đến các đối tượng liên quan biết để tiến hành đề xuất.

Định hướng nghiên cứu, các yêu cầu đối với đề xuất, đối tượng đề xuất và biểu mẫu xem quy định tại Công văn số 09/VNCCCT (đính kèm).

Đơn vị nộp phiếu đề xuất (bản in có chữ ký, file PDF scan bản in và file word) về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vntrước 17g00 ngày 07/3/2022 để Đại học Huế tổng hợp gửi về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Trên đây là nội dung chính Công văn số 155/ĐHH-KHCNQHQT ngày 14/02/2022.

File đính kèm:

- Công văn 09/VNCCCT (để xem hướng dẫn chi tiết)

- Quyết định 5001/QĐ-BGDĐT (để tham khảo mức kinh phí).

 

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp