Thông báo

Thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Nhà Trường xin sao chuyển thông báo số 73/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023, các cán bộ có nhu cầu đề xuất tham khảo và thực hiên.

Tải file thông báo TẠI ĐÂY.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp