Thông báo

Hội đồng tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021 thông báo kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021 (chi tiết xem file đính kèm).

Xem toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY

Xem toàn văn Thông báo TẠI ĐÂY

File đính kèm:
2021/20211215102822_905_q_hkh.pdf
Người đăng: Phòng Tổ chức-Hành chính

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp