Thông báo

THÔNG BÁO V/v Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021 (Kết quả chi tiết theo danh sách đính kèm). Đồng thời, thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 được biết để chuẩn bị tham dự buổi hướng dẫn nội quy, quy chế và dự tuyển vòng 2 theo quy định.

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp