Thông báo

Thông báo về việc thanh lý một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ đợt 2, năm 2021

Kính gửi:       - Các đơn vị

Để vệ sinh dọn dẹp kho bãi, giải phóng mặt bằng, Nhà trường tiến hành bán thanh lý một số loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng năm 2021 của Trường. Do đó, Nhà trường thông báo lịch bán thanh lý một số loại tài sản, công cụ dụng cụ Đợt 2, năm 2021 như sau:

    -Thời gian: Sáng thứ bảy, Ngày 06/11/2021

    -TSCĐ,TCDC thanh lý: Đồ gỗ, bàn ghế học sinh…

Vậy, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ Trường nếu có nhu cầu mua tài sản thanh lý liên hệ với phòng KH,TC&CSVC (qua Tổ Quản trị - Cơ sở vật chất) trong thời gian trên để thực hiện.

Sau khi ưu tiên bán thanh lý cho cán bộ Trường, Nhà trường sẽ tiến hành hợp đồng thu gom vận chuyển phế liệu để dọn dẹp vệ sinh, giải phóng mặt bằng.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo đến toàn thể cán bộ trong đơn vị mình được biết./.

HIỆU TRƯỞNG

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp