Thông báo

Thông báo về việc tuyển sinh phương thức 2 vào lớp 10 không chuyên THPT năm học 2020 - 2021

Căn cứ văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông báo số 439a/TB-ĐHKH ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 – 2021;

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển phương thức 2 vào lớp 10 không chuyên THPT năm học 2020 – 2021 với kế hoạch như sau:

 

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 3/8/2020 đến hết ngày 10/8/2020.

2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên Số 77 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

3. Thời gian trả kết quả: Ngày 12/8/2020.

II. Hồ sơ xét tuyển:

1. Đơn xét tuyển. (Có mẫu đơn đính kèm).

2. Bản photo điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem toàn văn thông báo tại đây

Tải Đơn xét tuyển lớp 10 không Chuyên tại đây

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ