Thông báo

Thông báo về việc tra cứu và in hóa đơn điện tử đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh

Nhà trường thông báo đến các học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường về việc tra cứu và in hóa đơn điện tử như sau:

Đối với học viên Cao học, Nghiên cứu sinh nộp tiền học phí vào tài khoản Ngân hàng của Nhà trường, sau từ 01 đến 02 ngày làm việc, học viên có thể truy cập vào website: https://husc.vnpt-invoice.com.vn để nhận hóa đơn điện tử.

Thông tin đăng nhập:

Tên tài khoản: Mã sinh viên của từng học viên (ví dụ: 20.SH.001)
Mật khẩu: 123456aA@

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

2nd Symposium of JSPS Core-to-Core program

Center of Excellence in Health Risk Assessment for Adaptation to Climate Change