Thông báo

Lịch bảo vệ luận án TS cấp cơ sở của NCS Nguyễn Mậu Thành

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Mậu Thành khóa năm 2016, ngành Hóa phân tích,  mã số 9440118 hệ đào tạo: Tập trung liên tục (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển phương pháp Vôn-ampe hòa tan sử dụng điện cực trên cơ sở graphen để xác định một số kim loại độc trong các mẫu môi trường.

- Thời gian:  14h00 ngày 18 tháng 7 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ