Thông báo

Thông báo Lễ khai giảng Sau đại học năm học 2020-2021

Thực hiện Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh và học viên cao học Khóa năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và đón tiếp nghiên cứu sinh và học viên cao học Khóa năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 08/01/2021 tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

- Thành phần tham dự Lễ khai giảng

+ Ban tổ chức Lễ khai giảng sau đại học Khóa năm 2020 theo Quyết định số 1200/QĐ- ĐHKH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học.

+ Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn có đào tạo sau đại học và Trợ lý đào tạo sau đại học;

+ Đại diện các Phòng chức năng và Trung tâm Thông tin Thư viện;

+ Nghiên cứu sinh và học viên cao học Khóa năm 2020 (theo thông báo nhập học);

+ Đại biểu ngoài trường (theo giấy mời).

Lưu ý:

1/. Sau Lễ khai giảng, học viên làm việc với Phòng ĐTSĐH: Từ 9h00 đến 9h30 tại Hội trường A1.

2/. Các Khoa tổ chức đón tiếp, gặp mặt nghiên cứu sinh và học viên cao học khóa năm 2020: Từ 9h30 đến 11h00 tại Khoa.

3/. Giấy báo nhập học tải Tại đây

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ