Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Phan Thị Kim Thư

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Thị Kim Thư khóa năm 2017, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở cobalt oxide cầu xốp và ứng dụng .

- Thời gian: 14h00 ngày 07 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ