Thông báo

Thông báo về việc nộp kinh phí phụ thu

 

 

Kính gửi các học viên cao học Khoá năm 2018 tại Huế.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức sermina luận văn và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đề nghị anh chị học viên khoá năm 2018 tại Huế, nộp kinh phí phụ thu theo quy định trước ngày 10/7/2020 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3 Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

Nhận được thông báo này, đề nghị anh chị học viên nhanh chóng thực hiện để hoàn thành kế hoạch đào tạo đúng tiến độ.

Trân trọng.

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ