Thông báo

Danh sách cán bộ,vận động viên tham gia giải bóng đá nam Đại học Huế 2017

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ
CĐCS TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ,VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA
GIẢI BÓNG ĐÁ NAM ĐẠI HỌC HUẾ 2017

1. Danh sách cán bộ đoàn

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ ở đơn vị Chức vụ đội bóng
1 Nguyễn Mạnh Hà 1974 CBGD Trưởng đoàn
2 Lê Trung Hiếu 1987 CBGD HLV trưởng
3 Lê Quang Minh 1987 CBGD HLV phó
4 Hà Cảnh Dũng 1965 CB Săn sóc viên y tế

2. Danh sách vận động viên

TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Số áo
1 Lê Trung Hiếu 1987 Khoa Hóa học  
2 Ngô Nhân Đức 1980 Khoa Toán học  
3 Nguyễn Dũng 1988 Khoa CNTT  
4 Nguyễn Hữu An 1988 Khoa Xã hội học  
5 Nguyễn Hoàng Linh 1986 Khoa Lịch sử  
6 Hồ Văn Minh Hải 1985 Khoa Hóa học  
7 Lê Lâm Sơn 1984 Khoa Hóa học  
8 Nguyễn Đức Tuấn 1987 Khoa Sinh học  
9 Tề Minh Sơn 1993 Khoa Môi trường  
10 Nguyễn Việt Phương 1986 Khoa LLCT  
11 Thái Nhật Trường 1987 Phòng CT HS-SV  
12 Hồ Đức Tâm Linh 1986 Khoa Điện từ - Viễn thông  
13 Trương Hồng Trường 1984 Khoa Kiến trúc  
14 Lê Quang Minh 1987 Khoa Báo chí  
15 Bùi Quang Thành 1989 Khoa Hóa học  
16 Lê Thanh Tâm 1984 Khoa CNTT  

* Thời gian luyện tập từ ngày 07/02/2017 (thứ Ba)  đến ngày 19/02/2017 (Chủ nhật). Lịch thi đấu chính thức từ 20/02-26/02/2017 tại Sân bóng đá, Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

* Mọi vấn đề liên quan xin liên lạc đồng chí Nguyễn Mạnh Hà qua số điện thoại 0916655905

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp