Thông báo

Điều lệ và lịch thi đấu giải bóng đá nam liên quan nội bộ Trường ĐHKH năm 2017

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM LIÊN QUÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ NĂM 2017

1. Thời gian khai mạc:          14h30, ngày 10 tháng 02 năm 2017.

2. Địa điểm:                          Khu Văn hóa Thể thao, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ.

3. Số đội tham gia thi đấu:    04

Đội 1: Liên quân các Phòng: Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch Tài chính - CSVC; Đào tạo Đại học; Đào tạo Sau đại học; Khảo thí - ĐBCLGD; Công tác Học sinh - SV; Khoa học Công nghệ - HTQT; Các Trung tâm: Thông tin - TV; Khoa học Xã hội và NV; Tư vấn Kiến trúc & ƯDĐC; Nghiên cứu quản lý và PTVDH.

Đội 2: Liên quân các Khoa: Hóa học; Lịch sử; Môi trường; Xã hội học; Bộ môn Công tác xã hội.

Đội 3: Liên quân các Khoa: Kiến trúc; Địa lí - Địa chất; Công nghệ Thông tin.

Đội 4: Liên quân các Khoa: Toán học; Điện tử - Viễn thông; Vật lý; Báo chí - TT; Ngữ văn; Lí luận Chính trị; Sinh học.

4. Lịch thi đấu:

TT

Ngày thi đấu

Trận

Đội

Thời gian

1

10/02/2017 (Thứ 6)

Trận 1

Đội  1 - Đội 2

Từ 14h45

Trận 2

Đội  3 - Đội 4

Từ 15h45

2

02/3/2017 (Thứ 5)

Trận 1

Đội  1 - Đội 3

Từ 14h30

Trận 2

Đội  2 - Đội 4

Từ 15h30

3

09/3/2017 (Thứ 5)

Trận 1

Đội  2 - Đội 3

Từ 14h30

Trận 2

Đội  1 - Đội 4

Từ 15h30

4

17/3/2017 (Thứ 6)

Trận 1

Tranh giải Ba

Từ 14h30

Trận 2

Tranh giải Nhất

Từ 15h30

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tổ chức Giải bóng đá nam liên quân Trường Đại học Khoa học năm 2017:

- Đồng chí Võ Thanh Tùng:               0935961369
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà:             0916655905
- Đồng chí Ngô Nhân Đức:                0914478070
- Đồng chí Nguyễn Tường Du:           01202756868

* Lưu ý: Ngày khai mạc, các đội bóng tập trung lúc 14h20.

BAN TỔ CHỨC

TẢI FILE ĐIỀU LỆ TẠI ĐÂY

TẢI FILE LỊCH THI ĐẤU TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp