Thông báo

Học bổng Thạc sĩ Chulabhorn

Đại học Huế vừa có thông báo đến các đơn vị thông tin "Học bổng Thạc sĩ Viện nghiên cứu Hoàng gia Chulabhorn - Thái Lan" trong khuôn khổ tài trợ của quỹ ASEAN( ASEAN Foundation). Các lĩnh vực nghiên cứu được lựa chọn bao gồm: Khoa học Môi trường, Độc chất Môi trường, Khoa học Hoá học. Các ứng viên được chọn sẽ thoe học tại Viện nghiên cứu Chulabhorn - Thái Lan trong vòng 2 năm kể từ tháng 6 năm 2021.

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30/10/2020

Tiêu chuẩn ứng viên:

   1. Dưới 30 tuổi.

   2. Có bằng Đại hoc với điểm GPA từ 2.75 và thuộc các chuyên ngành sau:

      - Khoa học tự nhiên: Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sinh học phân tử, Khoa học Môi trường

     - Khoa học Y Dược: Dược học, Công nghệ Y Khoa

     - Khoa học dược phẩm.

3. Có kinh nghiệm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

4. Tiếng Anh thành thạo (IELTS, TOEFL)

Giá trị học bổng:

Học bổng đài thọ toàn bộ học phí, chi phí đi lại và sinh hoạt.

Cách thức đăng ký:

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ