Thông báo

Thông báo thời gian thi môn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với ngạch giảng viên của các đơn vị

THÔNG BÁO THỜI GIAN THI MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH(THI GIẢNG) ĐỐI VỚI NGẠCH GIẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Stt Đơn vị Thời gian Hội đồng Trường
tham dự
Ngày Sáng Chiều Ban Giám hiệu P.TC - HC
1 Khoa Môi trường 13/9/2013 Từ 7h00   Ông Võ Thanh Tùng Bà Trương P. Quỳnh Thi
2 Khoa Công nghệ thông tin 13/9/2013 Từ 8h00   Ông Hà Văn Hành Bà Trương P.Quỳnh Thi
3 BM Điện tử - Viễn thông 14/9/2013 Từ 8h00   Ông Võ Thanh Tùng  
4 Khoa Sinh học 16/9/2013 Từ 8h00   Ông Hà Văn Hành Bà Trương P. Quỳnh Thi
5 Khoa Lịch sử 16/9/2013 Từ 8h00   Ông Hoàng Văn Hiển Ông Nguyễn Minh Cần
6 Khoa Báo chí - Truyền thông 16/9/2013   Từ 14h00 Ông Hoàng Văn Hiển Bà Trương P. Quỳnh Thi
7 Khoa Kiến trúc 18/9/2013 Từ 7h30   Ông Hà Văn Hành Bà Trương P. Quỳnh Thi
8 Khoa Ngữ văn 18/9/2013 Từ 8h00   Ông Hoàng Văn Hiển Ông Nguyễn Minh Cần
9 Khoa Địa lý - Địa chất 18/9/2013   Ngành Địa chất:
Từ 14h00
Ngành Địa lý:
Từ 15h00
Ông Hà Văn Hành Ông Nguyễn Minh Cần
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp