Thông báo

Thông báo số 2 v/v tổ chức HNKH Trẻ lần thứ VIII

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Từ khi gửi Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII (công văn số 190/ĐHKH-KHCN ngày 28/3/2013), Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 53 bản tóm tắt bài báo (trong đó có một số bài đã có báo cáo toàn văn) của các tác giả trong và ngoài Trường đăng ký tham dự Hội nghị. Để Hội nghị được thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức ra thông báo số 2 để tiếp tục kêu gọi các cán bộ, học viên cao học, nghiên cứu sinh (dưới 40 tuổi) và sinh viên (năm thứ 3 trở lên) đăng ký gửi bài báo tham dự Hội nghị theo quy định như sau:

Quy định về bài viết và tóm tắt:
- Tóm tắt báo cáo (bằng tiếng Việt) không quá 300 từ.
- Toàn văn báo cáo không quá 8 trang giấy A4 (kể cả danh mục tài liệu tham khảo), sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.
Bài gửi dưới định dạng file Microsoft Word và chỉ chia thành 1 cột.

Thời hạn nhận bài:
- Gửi bài viết (cả tóm tắt và toàn văn) gồm 01 bản in và file cho Ban Tổ chức trước 16h00 ngày 30/8/2013.

Thời gian tổ chức Hội nghị: 01 ngày trong khoảng 20-30/10/2013.

Địa chỉ nhận bài: Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, địa chỉ email: nckhdn@gmail.com.

Việc tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII là một nhiệm vụ quan trọng của Trường trong năm 2013. Để Hội nghị thành công tốt đẹp, đề nghị Trưởng các đơn vị quan tâm động viên cán bộ, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên tích cực gửi bài đăng ký tham dự.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Văn Tận

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp