Thông báo

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

Tổ chức thi tuyển hợp đồng lao động tạo nguồn năm 2013

1. Số lượng: 15 chỉ tiêu, trong đó 12 giảng viên, 03 chuyên viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: Theo Quy định tuyển dụng hợp đồng lao động tạo nguồn của Đại học Huế và của Trường. 

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 

4. Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 05/8/2013 đến hết ngày 30/8/2013.

5. Thời gian thi tuyển: từ ngày 12/9/2013 đến 14/9/2013.

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, tiêu chí, phát hành hồ sơ và kế hoạch thi tuyển được niêm yết tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế và trên Website của Trường.

Trân trọng thông báo.

Xem chi tiết Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng HĐLĐ tại đây.

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp