Thông báo

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thành Được

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thành Được khóa năm 2012, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý,  mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Tính toán cân bằng lỏng – hơi của Ar, N2, Cl2, CO bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng toàn cục Monte Carlo

- Thời gian:  14h00 ngày 22 tháng 5 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ