Thông báo

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Hồ Tiểu Ngọc

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hồ Tiểu Ngọc khóa năm 2015, chuyên ngành Văn học Việt Nam,  mã số 9220121 hệ đào tạo: Tập trung (4 năm)

Tên đề tài luận án: Thơ nữ Việt Nam 1986 – 2015 nhìn từ lý thuyết giới

- Thời gian:  8h00 ngày 15 tháng 5 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ