Thông báo

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Phạm Ngọc Bảo Liêm

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Ngọc Bảo Liêm khóa năm 2015, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam,  mã số 9229013 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975

- Thời gian:  8h00 ngày 14 tháng 5 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ