Thông báo

Xét khen thưởng Khuyến khích tài năng năm 2011

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

 Theo công văn số 325/VP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Đại học Huế về việc tổ chức xét khen thưởng Khuyến khích tài năng cho cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên vào dịp Nhà giáo Việt nam 20/11.

Nhà trường đề nghị trưởng các đơn vị căn cứ vào Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng của Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHH-KHTC ngày 5 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế để đề xuất các cá nhân đủ tiêu chuẩn (lưu ý: chỉ xét những cá nhân có công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc ISI hoặc hội nghị quốc tế có uy tín). Hồ sơ gửi về Phòng KHCN-HTQT và qua địa chỉ email: nckhdn@gmail.com trước ngày 10/10/2011.

Kính đề nghị trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện.


TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN-HTQT

Đã ký

PGS.TS Nguyễn Văn Hợp


Tải Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng của Đại học Huế tại đây.

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp