Thông báo

Thông báo về việc đấu thầu giữ xe năm học 2011-2012

Trường Đại học Khoa học sẽ triển khai đấu thầu giữ xe đạp, xe máy của cán bộ, học sinh, sinh viên và khách đến liên hệ công tác tại trường năm học 2011-2012. Nhà trường kính thông báo đến toàn thể cá nhân trong trường, các tổ chức và cá nhân ngoài trường có đủ năng lực, kinh nghiệm đăng ký tham gia đấu thầu giữ xe để phục vụ nhu cầu gửi xe của cán bộ, sinh viên và khách đến liên hệ công tác tại trường.

Đối với các cá nhân trong trường khi tham gia đấu thầu phải có giấy cam kết không làm ảnh hưởng đến công việc được giao tại đơn vị mình công tác và phải có xác nhận của trưởng đơn vị.

      Hình thức chọn đơn vị khai thác sử dụng mặt bằng giữ xe: Chào giá cạnh tranh.

Hồ sơ chào giá cạnh tranh được phát hành tại Văn Phòng Công đoàn - Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế (tầng 3 nhà G).

Thời gian đăng ký tham gia và mua hồ sơ từ ngày 19/08/2011 kể cả ngày thứ 7 (Trong giờ hành chính).

      Hạn cuối nộp hồ sơ: 15 giờ 00 ngày 24/08/2011

      Thời gian mở hồ sơ: dự kiến ngày 25/08/2011

      Địa điểm mở thầu: Phòng họp G13 trường Đại học Khoa học

      Hợp đồng thầu sẽ được thực hiện từ ngày 01/09/2011 đến ngày 31/08/2012

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo này đến toàn thể cán bộ, viên chức và lao động. Để biết thêm chi tiết, xin mời các tổ chức và cá nhân quan tâm liên hệ trực tiếp đến văn phòng Công đoàn, điện thoại : 054.3821176.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

Đã ký

TS. Trương Quý Tùng


Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp