Thông báo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II/2011 và dự kiến công tác trọng tâm quý III/2011

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2010-2011, Hiệu trưởng thông báo kết quả thực hiện công tác quý II/2011 và dự kiến một số công tác trọng tâm quý III/2011 của Trường như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ II/2011

I. Công tác đào tạo

1. Đào tạo đại học và THPT chuyên

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác bầu cử QH và HĐND các cấp đạt kết quả tốt.

- Tổ chức cho sinh viên khóa 30, 31 và các hệ trong và ngoài trường làm hồ sơ, thi tốt nghiệp, bảo vệ Khóa luận và Đồ án tốt nghiệp.

- Tuyển sinh khối chuyên THPT năm 2011 và tổ chức cho sinh viên học hè.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2011- 2012 cho sinh viên các khóa.

* Tồn tại:

- Do tổ chức thực hiện công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nên kế hoạch đào tạo bị dồn nén, dẫn đến một số công việc đạt hiệu quả chưa cao.

- Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp và phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy chậm trễ do thay đổi mẫu phôi bằng của Đại học.

2. Đào tạo sau đại học

- Hoàn thành kế hoạch đào tạo năm học 2010 – 2011.

- Triển khai công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011.

- Hoàn thành đề xuất 3 đề án đào tạo tiến sĩ đưa vào tuyển sinh đợt 2 năm 2011 (Công nghệ thông tin, Lý luận Ngôn ngữ, Văn học Việt Nam).

- Triển khai liên kết tuyển sinh sau đại học với ĐH Tiền Giang và ĐH Phú Yên; ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh, ĐHKHXH & NV - ĐHQG Hà Nội.

* Tồn tại:

Do phụ thuộc giáo viên nước ngoài đến thỉnh giảng cho Trường nên một số môn học của khóa năm 2009 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

- Hoàn thành nghiệm thu các bộ đề thi/câu hỏi thi theo kế hoạch năm học và đã sử dụng các bộ đề thi của một số học phần thi chung cho nhiều lớp trong thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2010-2011. Bước đầu công tác xây dựng ngân hàng đề thi đã phát huy tác dụng trong việc tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

- Rà soát kết quả thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi câu hỏi thi theo kế hoạch năm học, tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc xây dựng các bộ đề thi/câu hỏi thi còn lại đối với các học phần đã đăng ký để tổ chức nghiệm thu đợt 2.

- Tham gia công tác chỉ đạo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm quy chế trong thi cử.

- Khảo sát thực trạng nhằm đề xuất nhà trường những biện pháp thực hiện tốt việc quản lý giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả của sinh viên.

- Tiến hành các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, thu thập địa chỉ sinh viên tốt nghiệp, tổ chức khảo sát ý kiến của một số cựu sinh viên và nhà tuyển dụng thuộc ngành Sinh học theo đề nghị của ĐHH (dự án TRIG).

- Tham gia góp ý chỉnh sửa, biên tập Chiến lược phát triển của nhà trường.

* Tồn tại: Chưa hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược để trình Đại học Huế phê duyệt. 

II. Công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế

1. Về Khoa học công nghệ:

- Nghiệm thu các đề tài cấp Bộ B2009 và các đề tài cơ sở; đề tài NCS, đề tài do cán bộ và sinh viên chủ trì.

- Hoàn thành xác định danh mục đề tài năm 2012 các cấp (Đại học Huế, cấp cơ sở và đề tài NCKH của sinh viên) và gửi Đại học Huế đúng quy định. 

- Giới thiệu đề tài NCKH sinh viên tham dự giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011 và xét chọn sinh viên đăng ký giải thưởng KOVA năm 2011.

- Cập nhật thông tin về các hoạt động của Trường lên website.

- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học Trường vào quý 4/2011 và tham dự hội chợ Công nghệ Techmart Quảng Nam 2011.

2. Về hợp tác quốc tế:

- Đón tiếp Đoàn Đại học Khon Kean, Thái Lan từ ngày 22/4 đến 22/5 theo chương trình trao đổi sinh viên đã được ký kết giữa 2 Trường.

- Phối hợp với Đại học ChiNan tổ chức hội thảo quốc tế tại Trường tháng 4/2011.

- Thúc đẩy việc ký kết văn bản thỏa thuận với Đại học Savanakhet (Lào) và tổ chức lễ ký kết (MOU) với Đại học Bansomdejchaopraya Rabjabat (Thái Lan).

- Tổ chức hội thảo khoa học thuộc Đề tài hợp tác theo Nghị định thư Việt Nam – Ý (tổ chức vào 30/6/2011).

III. Công tác tổ chức, hành chính, thi đua và thanh tra - pháp chế

1. Công tác tổ chức - nhân sự

- Triển khai nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ để quản lý theo chương trình phần mềm của Đại học Huế.

-  Hướng dẫn cán bộ trúng tuyển biên chế năm 2010 xây dựng đề cương tập sự, khai hồ sơ cán bộ, cấp sổ bảo hiểm xã hội...

- Hoàn thành văn bản xét đề nghị ĐHH công nhận mức hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2011; hoàn thành xét nâng bậc lương thường niên đợt 1/2011cho cán bộ biên chế và nâng lương cho hợp đồng lao động của trường diện 3 năm.

- Chuẩn bị nội dung để tổ chức hội nghị công tác cán bộ của trường năm 2011.

- Lập danh sách cán bộ của Trường để phối hợp với Đại học Huế điều động cán bộ tham gia công tác tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2011.

- Làm việc với các đơn vị để thống nhất phân bổ chỉ tiêu biên chế hàng năm và quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên  môn với các đơn vị.

- Thực hiện tốt các công tác đề nghị xét cử cán bộ đi học tập, thu nhận cán bộ học tập trở về; thực hiện chế độ đối với cán bộ; xét thôi việc và xét kỷ luật cán bộ...

2. Công tác hành chính - tổng hợp và thi đua

- Hoàn thành công tác tổ chức bầu cử Quốc hội Khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp theo kế hoạch của thành phố Huế và UBND phường Phú Nhuận.

- Hoàn thành sửa đổi, điều chỉnh tiêu chí xét thi đua, khen thưởng hàng năm của Trường và triển khai kế hoạch tổng kết và bình xét thi đua năm học 2010-2011.

- Tiếp tục triển khai công việc thực hiện kỷ niểm 55 năm ngày thành lập trường; thông báo số 1, soạn thư ngỏ; tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương độc lập Hạng 2 cho trường và chỉ đạo các Tiểu ban hoàn chỉnh nội dung phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

- Thực hiện tốt các công tác thường xuyên về nghiệp vụ hành chính, tổng hợp, thống kê báo cáo và phục vụ ... ; chuẩn bị nội dung triển khai công tác quý III/2011.

- Duy trì phục vụ thường xuyên công việc tại nhà khách; công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở vật chất và kiểm soát người ra vào cổng trường, đặc biệt trong thời gian kỷ niệm các ngày lễ lớn, thời gian tuyển sinh Đại học Huế và thời gian nghỉ hè.

- Duy trì xe ôtô theo hoạt động theo kế hoạch của nhà trường và phục vụ cho các đơn vị tham quan, tắm biển trong dịp hè 2011.

* Tồn tại:

- Do nguyên nhân khách quan nên hội nghị công tác cán bộ năm 2011 đã chuẩn bị nhưng chưa triển khai được trong quý II/2011.

- Các Tiểu ban kỷ niệm thành lập trường chưa hoàn thành dự trù kinh phí và tiến độ triển khai một số công việc chậm trễ so với dự kế hoạch.

3. Công tác Thanh tra - pháp chế

- Duy trì theo dõi, giám sát kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch của ĐHH và của Bộ GD&ĐT về Ngày pháp luật, về học tập Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của cán bộ.

* Tồn tại:

Việc phối hợp công tác kiểm tra, theo dõi thực hiện thời gian lao động của cán bộ hành chính và giờ giấc giảng dạy, học tập của CBGD và sinh viên chưa thường xuyên.

IV. Công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất và y tế học đường

1. Công tác KH-TC

- Hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2010 và đã được Đại học Huế phê duyệt.

- Hoàn thành nhập dữ liệu kế toán quý II năm 2011.

- Hoàn thành công tác tổ chức hội nghị tài chính thông qua quyết toán năm 2010 và dự toán ngân sách năm 2011 của Trường.

- Tiến hành kiểm tra đôn đốc việc thu học phí học kỳ 2 năm 2010-2011.

- Triển khai cho cán bộ tạm ứng 70% kinh phí đề tài thuộc ngân sách nhà nước.

- Thanh toán tiền giảng dạy cho thỉnh giảng, dạy hệ VLVH liên kết tại các cơ sở; tiền dạy các môn lý luận chính trị và môi trường con người.

- Chi tiền hỗ trợ các ngày lễ như Ngày 30/4; Tết đoan Ngọ; tổng kết năm học.

2. Công tác CSVC và y tế học đường

- Triền khai thực hiện kế hoạch công tác CSVC năm 2011: mua bàn, ghế tủ sắt cho các đơn vị: TC-HC; SĐH, ĐTĐH-CTSV; Khoa BCTT; XHH;  mua văn phòng phẩm: giấy thi, túi đựng bài thi ... cho các đơn vị (82.209.000 đ); triển khai báo giá và dự kiến chọn thầu cung cấp hóa chất năm 2011 cho các đơn vị.

- Hoàn thành công tác sửa chữa Văn phòng khoa Vật lý, ngăn vách nhà KH3, sửa bàn ghế; bê tông hóa sau nhà B; WC thư viện, hệ thống điện nước cho các đơn vị v.v...

- Đã xây dựng và từng bước triển khai phương án di chuyển phòng làm việc từ nhà G và nhà A; tiếp nhận 6 đề xuất về mô hình cổng trường 77 Nguyễn Huệ mới; thu gom vật dụng, máy móc hư hỏng về kho và đang xây dựng kế hoạch thanh lý.

-  Hoàn thành công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và sinh viên; tổ chức khám và điều trị cho 1836 lượt SV, 674 lượt CB và cấp cứu 62 lượt người.

- Thanh quyết toán tiền thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu với BHXH, BHYT tỉnh Thừa Thiên Huế và hoàn thành công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2011 cho cán bộ.

- Công tác vệ sinh môi trường bảo đảm sạch sẽ.

V. Công tác Thông tin - Thư viện

- Cung cấp thông tin phục vụ theo yêu cầu bạn đọc, số lượng tài liệu cung cấp tăng 619 lượt so với quý I.

- Hoàn thành việc biên mục nhập dữ liệu và sắp xếp tài liệu kho hạn chế theo kho tự chọn; biên mục bài trích và Scan bài trích xây dựng file PDF và kết nối dữ liệu vào kho tài liệu điện tử tại Website của trung tâm (2.054 file).

- Hoàn thành việc chỉnh sửa dữ liệu kho giáo trình 1080 biểu ghi và việc sắp xếp tạp chí tiếng Nga tồn đọng từ năm 2000.

- Đảm bảo mạng LAN của Trung tâm hoạt động ổn định và mạng Internet toàn trường thông suốt.

* Tồn tại:

- Do sự phối hợp với các khoa chưa đồng bộ, một số khoa chưa thực sự tạo điều kiện cho trung tâm nên công tác sưu tập các file khóa luận của sinh viên K31 chưa đầy đủ: chỉ mới đạt 2/3 số lượng. .

- Công tác vệ sinh môi trường có tiến bộ nhưng chưa thật sự tốt.

VI. Công tác Đảng và các Đoàn thể

1. Công tác Đảng

- Cử đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới 2011 và tổ chức tốt lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2011.

- Thực hiện tốt công tác báo cáo 6 tháng đầu năm của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy;

- Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 20/02/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

- Thực hiện tốt công tác Đảng vụ; cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên và báo cáo thống kê 6 tháng năm 2011.

- Chỉ đạo tốt hội nghị bầu bổ sung Chi ủy Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị.

2. Công tác Công đoàn

- Tổ chức thành công giải bóng chuyền cán bộ viên chức - lao động năm 2011 của Trường và tham gia giải bóng chuyền cán bộ viên chức - lao động Đại học Huế lần thứ IV (kết quả đội bóng chuyền nữ đạt giải ba); tổ chức phát thưởng cho các cháu là con em cán bộ trong trường nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.

- Tổ chức cho cán bộ đi tham quan trong và ngoài nước theo kế hoạch năm 2011.

- Tổ chức tập huấn Công tác Công đoàn năm 2011.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch tổng kết hoạt động Công đoàn trực thuộc và cơ sở năm học 2010 - 2011.

3. Công tác Đoàn TN, Hội Sinh viên

- Tổ chức thành công 3 chương trình hội thảo nhằm phát triển kỹ năng sinh viên: “Tư duy khởi nghiệp”, “Khởi nghiệp thành công” và “Thành công trên giảng đường”.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức thành công chương trình “Ngày hội tin nhắn vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

-  Tổ chức chương trình giao lưu với Đoàn Đại học Quy Nhơn;  Chỉ đạo câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tham gia các tiết mục trong chương trình trao đổi sinh viên với các trường Đại học của Thái Lan.

- Chỉ đạo LCĐ Báo chí - Truyền thông đại diện cho đoàn viên trong toàn Trường tham gia cuộc thi  “Sinh viên là cử tri” do Đoàn Đại học Huế tổ chức.

- Thực hiện tốt chương trình “Tuyến phố xanh - sạch - đẹp” trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Đống Đa chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

-  Triển khai Chương trình tiếp sức mùa thi 2011; Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè 2011 tại xã Phong Mỹ - Huyện Phong Điền.

- Chỉ đạo các LCĐ, HSV tổ chức các hoạt động đã đăng ký theo kế hoạch.

4. Hội Cựu chiến binh và Tự vệ:

- Hội CCB nhà Trường tham gia thực hiện theo kế hoạch công tác Hội; tổ chức triển khai tốt các hoạt động của Hội chào mừng kỷ niệm ngày lễ 30/4, 1/5, 19/5...

- Lực lượng tự vệ triển khai kế hoạch và tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2011; phối hợp với Tổ bảo vệ trực đảm bảo an toàn khu vực Trường trong các ngày lễ, ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ III/2011

I. Công tác đào tạo

1. Đào tạo đại học và THPT chuyên

- Làm thủ tục nhập học cho học sinh lớp 10 chuyên THPT.

- Làm hồ sơ công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ 5 năm.

- In và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 30 và 31 hệ chính quy.

- Phối hợp với phòng KHTC-CSVC thanh toán tiền vượt giờ năm học 2010 - 2011 cho cán bộ giảng dạy.

- Lên thời khóa biểu và tổ chức cho sinh viên học hè.

- Tổ chức đón tiếp SV K35 (đầu tháng 9/2011) và tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho các khóa vào đầu năm học 2011-2012.

- Tổ chức khai giảng năm học 2011 - 2012 (dự kiến cuối tháng 9/2011).

- Tổ chức thi và xét tốt nghiệp cho sinh viên ngoài trường; xây dựng kế hoạch tuyển sinh hệ VLVL năm học 2011 – 2012.

2. Đào tạo sau đại học

- Tham gia tuyển sinh Sau đại học đợt 2 (9/2011). Hoàn thành việc liên kết tuyển sinh với các trường đã có ký kết.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2011- 2012 đối với các khóa 2009, 2010; đón tiếp học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa  năm 2011.

- Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp liên kết với ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

- Tổ chức seminar luận văn thạc sĩ cho khóa 2009 – 2011.

3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

- Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch làm ngân hàng đề thi/câu hỏi thi đợt II (năm học 2011-2012) các học phần chung năm thứ hai, bậc đại học hệ chính quy.

- Đề xuất Nhà trường tổ chức nghiệm thu những bộ đề thi/câu hỏi thi còn lại theo kế hoạch năm học 2010-2011 (những bộ đề thi/câu hỏi chưa được nghiệm thu đợt 1).

- Bổ sung nhân lực cho công tác khảo thí nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động theo Kế hoạch hoạt động khảo thí giai đoạn 2010-2014 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết của hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2011-2012 trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đề xuất thực hiện các công việc nhằm hoàn thành tốt việc chỉnh sửa, biên tập và hoàn thành Chiến lược phát triển của Trường.

II. Công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế

1. Về khoa học công nghệ

- Hoàn thành việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Đại học Huế năm 2012; hoàn thành thủ tục thúc đẩy các đề tài cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2012 sớm triển khai (dự kiến từ đầu tháng 9/2011).

- Xác nhận kết quả KHCN của cán bộ cho xét thi đua năm học 2010 - 2011.

- Khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu KHCN của ĐH Huế và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu; tổ chức ttập huấn về sở hữu trí tuệ (dự kiến vào tháng 9/2011).

- Tiếp tục các công việc chuẩn bị cho Hội nghị KH Trường kỷ niệm 55 năm.

- Quản lý tốt website Trường và duy trì cập nhật thông tin lên website. Triển khai xây dựng website tiếng Anh.

2. Về hợp tác quốc tế

- Thực hiện Chương trình trao đổi sinh viên năm 2011 với  Đại học Khon Kaen và Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat (Thái Lan).

- Phối hợp với Phòng Sau đại học liên hệ và tìm hiểu khả năng hợp tác với Đại học Savanakhet (Lào) trong đào tạo đại học và sau đại học.

- Thúc đẩy các hợp tác quốc tế đã ký kết để triển khai các hoạt động liên quan.

III. Công tác tổ chức, hành chính, thi đua và thanh tra - pháp chế

1. Công tác tổ chức - nhân sự

- Hoàn thành nhập số liệu hồ sơ cán bộ vào phần mềm quản lý để phục vụ đoàn kiểm tra của Đại học Huế theo kế hoạch (đầu tháng 9/2011).

- Hoàn thành báo cáo ĐH Huế về công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn.

- Tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2011 và phối hợp văn phòng Đảng ủy cung cấp số liệu báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW về quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục – Đào tạo.

- Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2011 cho các đơn vị trong trường.

- Thực hiện các công tác thường xuyên (xét cử đi học tập, thu nhận cán bộ học tập trở về), thực hiện chế độ đối với cán bộ; xét thôi việc và xét kỷ luật cán bộ...

2. Công tác hành chính - tổng hợp và thi đua

- Tiếp nhận hồ sơ thi đua từ các đơn vị; thẩm định hồ sơ để chuẩn bị nội dung họp Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trường và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Đại học Huế.

- Tiếp tục phối hợp các Tiểu ban hoàn chỉnh nội dung phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường; tiếp tục theo dõi kết quả đề nghị tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng hai cho Trường.

- Chuẩn bị nội dung và kế hoạch cho Lễ khai giảng năm học 2011-2012; chuẩn bị nội dung để triển khai kế hoạch Hội nghị Cán bộ viên chức 2011-2012.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; thăm tặng quà các đơn vị Công an liên quan thuộc thành phố Huế và tỉnh TT Huế.

3. Công tác thanh tra - pháp chế

- Tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các đơn vị trong toàn trường theo kế hoạch năm học 2011-2012.

- Tiếp tục thực hiện nội dung của Chương trình hành động” quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2012.

- Phối hợp triển khai kế hoạch kiểm tra hành chính đối với CBHC và giờ giấc giảng dạy, học tập đối với giảng viên và sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại (nếu có).

IV. Công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất và y tế học đường

1. Công tác KH-TC

- Xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2012 trình Đại học Huế phê duyệt.

- Hoàn thành công tác tiếp làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước năm 2011.

- Tổng hợp, cân đối thu – chi 6 tháng đầu năm. Kiểm tra rà soát các khoản công nợ đối với các cơ sở liên kết đào tạo, cán bộ và sinh viên năm học 2010 - 2011.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng chức năng: ĐTĐH-CTSV, ĐTSĐH thu các khoản kinh phí nhập học của học viên cao học năm 2011 và sinh viên K35.

- Xây dựng phương án thanh toán tiền dạy tại trường, tại các trường thành viên năm học 2011- 2012.

- Có kế hoạch cân đối nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động giảng dạy và NCKH năm 2011- 2012 của nhà trường .

2. Công tác CSVC và y tế học đường

- Hoàn thành nghiệm thu công tác sửa chữa và đưa vào sử dụng Văn phòng và WC khoa Hóa; chuẩn bị chọn thầu sửa chữa nhà E cho khối Chuyên.

- Triển khai chọn mô hình thiết kế và tiến hành xây dựng lại Cổng trường.

- Lập thiết kế, dự toán cải tạo, sửa chữa các phòng, WC ở nhà A và nhà G để di chuyển nơi làm việc BGH, các phòng và các khoa (CNTT, ĐL - ĐC) về nhà A, nhà G.

- Lập dự toán nhằm quét vôi, sơn sửa các khối nhà A, B, C, D và nhà G.

- Hoàn thành công tác thanh lý vật dụng, máy móc hư hỏng.

- Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và sinh viên.

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường học đường phục vụ cho năm học mới.

V. Công tác thông tin - thư viện

1. Công tác chuyên môn

- Cung cấp thông tin phục vụ theo yêu cầu bạn đọc, phục vụ tốt cho sinh viên thi học kỳ II đạt kết quả tốt.

- Tiếp tục phân loại, biên mục, nhập dữ liệu tài liệu mới chuyển lên kho phục vụ bạn đọc và biên mục bài trích và Scan bài trích xây dựng file PDF và kết nối dữ liệu vào kho tài liệu điện tử tại Website của Trung tâm.

- Triển khai kế hoạch “Rà soát thông tin tài liệu hiện có ở kho với dữ liệu trong phân hệ Quản lý tài liệu”. Sắp xếp ổn định kho chuẩn bị cho năm học mới.

2. Công tác khác

- Duy trì đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

- Lập kế hoạch làm thẻ bạn đọc và hướng dẫn cách sử dụng, tra tìm thông tin cho K35.

VI. Công tác Đảng và các Đoàn thể

1. Công tác Đảng

- Hoàn thành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cán bộ, đảng viên và SV.

- Chỉ đạo hoàn thành tổ chức hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2011.

2. Công tác Công đoàn

- Tiếp tục tổ chức cho cán bộ, viên chức, lao động tham quan trong nước.

- Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH mở rộng hè 2011.

- Hoàn thành các nội dung thi đua khen thưởng năm học 2010 – 2011.

3. Công tác Đoàn TN, Hội Sinh viên

- Hoàn thành kế hoạch tổng kết  và khen thưởng năm học 2010-2011; chuẩn bị kế hoạch đón tiếp sinh viên mới nhập học.

- Chỉ đạo các Liên chi đoàn tổ chức triển khai các công tác đầu năm học

- Tham gia hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Đại học Huế.

- Chuẩn bị kế hoạch để xây dựng chương trình hoạt động năm học 2011-2012.

4. Hội Cựu chiến binh và Tự vệ:

- Hội CCB tham gia thực hiện theo kế hoạch công tác của Hội theo năm.

- Lực lượng tự vệ phối hợp với Tổ bảo vệ trực đảm bảo an toàn khu vực Trường trong các ngày lễ quý III/2011.

Trên đây là nội dung công tác của Trường đã thực hiện trong quý II/2011 và dự kiến một số công tác trọng tâm quý III/2011, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ của đơn vị biết; đồng thời chuẩn bị trước ý kiến của đại diện đơn vị để tham gia đóng góp trong hội nghị giao ban công tác quý III/2011 của Trường.

HIỆU TRƯỞNG

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp