Thông báo

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở Đại học Huế năm 2012 -

Đại học Huế trân trọng thông báo Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2012 đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 18 tháng 7 năm 2011. Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, xin mời nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế:

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30/8/2011.

 Các đề tài dưới đây nộp hồ sơ tại Phòng KHCN-HTQT Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế:
1. Một số thuật toán trên dàn, ma trận và áp dụng vào thám mã 
2. Tính chất độc lập trong không gian các biến số liệu âm thanh: cơ sở toán và ứng dụng
3. Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống truyền thông trên chip định hướng mạng trên chip
4. Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm máy thu và xử lý tín hiệu âm thanh
5. Xây dựng lưới dữ liệu cho hệ thống chuyển mạch dữ liệu ATM
6. Nghiên cứu giải pháp nén ảnh ứng dụng cho thiết bị màn hình tinh thể lỏng (LCD)
7. Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số tảo phù du (phytoplankton indices) để đánh giá nhanh chất lượng nước sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
8. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas,1769) ở Thừa Thiên Huế
9. Nghiên cứu, đề xuất bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá chất lượng cuộc sống dựa vào cộng động ở khu tái định cư thủy điện. Thử nghiệm đánh giá một số khu tái định cư thủy điện Thừa Thiên Huế
10. Nghiên cứu đặc điểm nguồn nguyên liệu puzơlan tự nhiên tỉnh Quảng Trị và đánh giá khả năng khai thác sử dụng
11. Nghiên cứu cắt mạch chitosan tạo oligo-chitosan làm chất kích thích nẩy mầm và kích thích tăng trưởng một số cây nông nghiệp
12. Nghệ thuật tạo dựng các lớp không gian trong kiến trúc Kinh thành Huế
13. Nghiên cứu kiến thức bản địa nhằm đối phó với thảm họa tự nhiên ở các vùng lũ lụt trong các khu vực lịch sử ở Huế
14. Đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi Haruki Murakami
15. Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam - Lý thuyết và ứng dụng
16. Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865 - 1945)
17. Vấn đề lao động nữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp
18. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ CN hóa, hiện đại hóa đất nước 
19. Chính sách việc làm và thu nhập cho thanh niên thành phố Huế sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
20. Tác động của chính sách giao đất giao rừng đến sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay
21. Ứng dụng truyền hình hội nghị ở Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế trong quá trình chuyển đổi tư mô hình đào tạo truyền thống qua mô hình đào tạo hiện đại

Trích thông báo của ĐHH

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp