Thông báo

Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2012

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hằng năm, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở đưa vào kế hoạch năm 2012 như sau:

1.  Đề tài cấp Cơ sở Đại học Huế:

Các đơn vị  tổng hợp danh mục theo mẫu đính kèm (xếp theo thứ tự ưu tiên).

2. Đề tài cấp Cơ sở (Trường ĐHKH) và đề tài NCKH Sinh viên:

Các đơn vị hướng dẫn cho cán bộ và sinh viên đề xuất đề tài, làm Thuyết minh đề tài NCKH (mẫu được đăng tải trên website của Trường). Lưu ý đối với đề tài cấp Cơ sở, kinh phí đề tài từ 4-5 triệu đồng và  từ 2.5 đến 3.5 triệu đồng  đối với đề tài NCKH Sinh viên.

Các đơn vị họp xét chọn đề tài và tổng hợp danh mục các đề tài được chọn (xếp theo thứ tự ưu tiên) (lập theo mẫu đính kèm)

3.Hội nghị/ Hội thảo:

i) Hội nghị/Hội thảo dự định tổ chức: Tên Hội nghị/Hội thảo, thời gian dự định tổ chức, nhu cầu kinh phí

ii) Các cán bộ dự kiến đi dự Hội nghị/Hội thảo (không quá 15% tổng số cán bộ của đơn vị

4.Các hoạt động khác: thông tin khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, tiêu chuẩn- đo lường- chất lượng an toàn, và vệ sinh lao động, sở hữu trí tuệ… (ghi rõ tên nhiệm vụ và nhu cầu kinh phí).

Hồ sơ đăng ký đề tài gồm danh mục đề tài, biên bản họp Hội đồng khoa học của đơn vị, các bản Thuyết minh đề tài (01 bản cho mỗi đề tài) và hồ sơ đề xuất các nhiệm vụ khoa học (ở mục 3,4) xin gửi về Phòng KHCN-HTQT trước ngày30/4/2011.

Đề nghị các đơn vị nộp các hồ sơ đúng hạn bằng văn bản và file theo địa chỉ email: nckhdn@gmail.com

Tải file đính kèm tại đây

 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp