Thông báo

Thông báo số 2 - Hội thảo khoa học quốc tế về quan hệ giữa Việt Nam, ASEAN và Taiwan

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

VỀ QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM, ASEAN VÀ TAIWAN

Do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam
và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Chinan, Taiwan phối hợp tổ chức

 

THÔNG BÁO SỐ 2

 

Sau khi gửi Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về quan hệ giữa Việt Nam, ASEAN và Taiwan, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được một số bài viết và các bản đăng ký chủ đề bài viết cùng với tóm tắt tiếng Việt, tiếng Anh của các tác giả trong và ngoài ĐH Huế. Để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng các bài viết, nay Ban Tổ chức xin thông báo một số nội dung như sau:

Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2011.

Thành phần tham gia Hội thảo: các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Huế, các nhà khoa học đến từ Đại học Chinan.

Quy định về bài viết và tóm tắt:

-        Tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt (đối với các bài viết bằng tiếng Việt) hoặc tiếng Trung Quốc (đối với các bài viết bằng tiếng Trung Quốc) không quá 300 từ.

-        Toàn văn báo cáo (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung Quốc) không quá 10 trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách giữa các dòng (Line spacing) là Exactly 14pt.

Thời hạn nhận bài:

-        Đối với các tác giả chưa đăng ký: gửi bản Đăng ký tham dự Hội thảo (theo mẫu đính kèm), tóm tắt và bài viết toàn văn cho Ban Tổ chức trước 16h00 ngày 01/4/2011.

-        Đối với các tác giả đã đăng ký: gửi bản tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) và bài viết toàn văn cho Ban Tổ chức trước 16h00 ngày 01/4/2011.

Địa chỉ nhận bài: Bài viết xin gửi về Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế và gửi vào địa chỉ email: nckhdn@gmail.com.

Mẫu đăng ký tham dự Hội thảo:

Họ và tên: …………………………………………………

Đơn vị: …………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………

Số ĐT: ………………………, FAX: …………………….

Email: ……………………………………………………..

1. Đăng ký tham dự Hội thảo                         

2. Đăng ký in báo cáo vào kỷ yếu Hội thảo       

3. Đăng ký trình bày báo cáo tại Hội thảo         

Tên báo cáo:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

Hội thảo rất mong muốn nhận được bài viết tham dự của quý vị.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

 

Ghi chú: Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tham dự Hội thảo cho các tác giả trong khoảng thời gian 10-13/4/2011.

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp