Thông báo

Thông báo của Hiệu trưởng về việc ký nhận tiền chung phân bổ cho đơn vị

     Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

 Trong hoạt động chung của trường, một số hạng mục có kinh phí phân chia cho các đơn vị trực thuộc theo qui định của Chi tiêu nội bộ. Số kinh phí đó thường được ghi chung cho cả đơn vị để đơn vị tự phân chia cho các cá nhân theo danh sách nhận tiền. Tuy nhiên, thời gian qua còn nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng việc ký nhận theo yêu cầu của tài chính hoặc nộp lại danh sách quá trễ thậm chí không nộp, gây rất nhiều khó khăn trong việc quyết toán tài chính. Mặt khác, theo yêu cầu của bộ Tài chính tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 100/Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN thì thuế thu nhập nhân phải khấu trừ ngay trong lương của tháng kế tiếp. Với qui định đó, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1/ Khi có kinh phí phân cho các đơn vị thì Văn thư hoặc người được Trưởng đơn vị ủy quyền đến tổ KHTC ký nhận tổng số tiền được phân bổ cho đơn vị kèm theo mẫu danh sách cán bộ nhận tiền (có kèm theo). Đơn vị phân chia cho các cá nhân theo danh sách và phải có chữ ký thực của từng cán bộ (để tính thuế thu nhập các nhân), không ký chung, không ký thay.

2/ Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày cán bộ của đơn vị nhận tổng số tiền, đơn vị phải nộp lại bản danh sách nêu trên với đầy đủ chữ ký đúng theo qui định cho tổ KHTC. Sau thời hạn đó, tổ KHTC sẽ không tiếp nhận nữa và những đơn vị nộp trễ hoặc không nộp lại bản danh sách nhận tiền như đã yêu cầu thì số tiền chung của đơn vị đã nhận được ghi vào thu nhập của người đã ký nhận tại KHTC.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung thông báo này./.

 HIỆU TRƯỞNG 

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp