Thông báo

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2010

Kính gửi: Các khoa và bộ môn trực thuộc;

Thực hiện Công văn số 7035/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1161/ĐHH-KHCN ngày 03/11/2010 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2010;

 Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị  thông báo đến các Chủ nhiệm đề tài (có danh sách kèm theo) báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN năm 2010 với các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện đề tài (theo Mẫu 1 gửi kèm theo Công văn này). Các số liệu và thông tin cần được cung cấp đầy đủ và chính xác vào các cột trong biểu mẫu. Các kết quả, bài báo khoa học cần có minh chứng kèm theo.

2. Chủ nhiệm đề tài tự đánh giá kết quả thực hiện, những nội dung chưa đạt được so với kế hoạch (đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp phải kết thúc vào cuối năm 2010, cần đánh giá khả năng hoàn thành, dự kiến thời gian đánh giá nghiệm thu). Đối với những nội dung chưa hoàn thành so với kế hoạch đã phê duyệt, cần nêu rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết. Báo cáo cần có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài, chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu đúng theo quy định.

Báo cáo tình hình thực hiện KHCN năm 2010 của Chủ nhiệm đề tài (3 bản) phải được gửi đến Phòng KHCN-HTQT trước ngày 10 tháng 11 năm 2010 để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế.

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo yêu cầu trên là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế giao dự toán kinh phí năm 2010 và 2011. Đề nghị Trưởng các đơn vị và các Chủ nhiệm đề tài nghiêm túc thực hiện.

   HIỆU TRƯỞNG

Download biểu mẫu và tài liệu đính kèm tại đây

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp