Thông báo

Thông báo của Hiệu trưởng về Học phí năm 2010-2011

Năm học 2010-2011 các nước bắt đầu áp dụng Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chỉnh phủ qui định về chế độ và định mức  học phí trong các trường Đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 9/6/2010, Hiệu trưởng đã có thông báo số 163/ĐHKH-KHTC-CSVC yêu cầu các đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên cao học tìm hiểu kỹ về Nghị định này, đồng thời đã đưa lên mạng toàn văn Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và các qui định của của Đại học Huế về chế độ học phí mới. 

 Để Thuận lợi hơn trong thu, nộp học phí năm học 2010-2011, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị và toàn thể các em học sinh, sinh viên, học viên cao học một số nội dung quan trọng sau:

1/ Yêu cầu các đơn vị (Khoa, Bộ môn trực thuộc, các phòng ĐTĐH-CTSV, ĐTSĐH) có biện pháp thông báo và nhắc nhở các đối tượng là học sinh – sinh viên, học viên cao học tìm hiểu các thông tin về chế độ học phí mới qua các văn bản trên mạng.

 2/ Những học sinh – sinh viên, học viên cao học chưa nộp đủ học phí của năm học 2009 – 2010 (có danh sách cụ thể trên mạng và trong thông báo trực tiếp cho các đơn vị, các lớp), phải nộp học phí của năm học 2009-2010 trước ngày 30 tháng 10 năm 2010. Sau thời hạn đó, những đối tượng không thực hiện nghĩa vụ học phí nêu trên sẽ không được Nhà trường thừa nhận kết quả học tập của học kỳ I năm học 2010 – 2011.

3/ Bắt đầu từ năm học 2009 -2010 (đối với sinh viên K33) và tiếp tục năm học 2010 – 2011 (đối với sinh viên K34) nhà trường đã ký hợp đồng với Ngân hàng Công thương Việt nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietinbank) phát hành thẻ liên kết 3 trong 1 (Thẻ sinh viên + thẻ Thư viện + thẻ ATM) cho sinh viên sử dụng trong suốt khóa học tại trường và để thu học phí qua Ngân hàng (qua ATM). Lệ phí làm thẻ sinh viên không phải nộp, lệ phí để xây dựng dữ liệu thẻ nhà trường đã thu khi sinh viên K33 và K34 nhập học. Chỉ khi làm mất thẻ sinh viên mới phải đăng ký ở phòng ĐTĐH-CTSV để được cấp lại và phải nộp lệ phí là 20.000đ/thẻ. Khi nhận thẻ lần đầu sinh viên phải đóng 50.000đ/thẻ để duy trì thẻ theo qui định và số tiền này được thanh toán lại khi sinh viên không sử dụng thẻ nữa (hết khóa học tại trường). Lợi ích của thể là: trong suốt khóa học sinh viên chỉ phải làm thẻ một lần; thẻ được sử dụng ở Thư viện, trong các kỳ thi và trong các hoạt động giao tiếp khác ở trường và đặc biệt là sinh viên có thể nộp học phí bất kỳ lúc nào: trong hè, đầu học kỳ …. miễn là trước kỳ thi và nộp bất kỳ ở đâu: ở gia đình, ở quê hay ở trường hoặc trên phạm vi cả nước, chỉ cần nộp tiền vào ATM nơi có giao dịch. Để có thể bắt đầu thu học phí học kỳ 2 năm học 2010-2011 của sinh viên K33 và K34 qua Ngân hàng (qua thẻ ATM), nhà trường đang tiến hành làm thẻ cho sinh viên K34 và làm thẻ bổ sung cho sinh viên K33 chưa có thẻ. Vậy, yêu cầu những sinh viên chưa có thẻ hoặc chưa nhận thẻ của K33 khẩn trương nhận thẻ, đăng ký làm thẻ. Tất cả các sinh viên làm thẻ lần đầu đều phải nộp bản photo chứng minh nhân dân theo từng lớp tại phòng ĐTĐH-CTSV của trường chậm nhất là hết ngày 20/10/2010.

4. Để thuận lợi cho phòng ĐTĐH-CTSV lập danh sách sinh viên dự thi, sắp xếp phòng thi v.v.., bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2010-2011, nhà trường ấn định thời hạn cuối cùng nộp học phí là 10 ngày trước kỳ thi (trước môn thi đầu tiên) của từng học kỳ. Sau thời hạn đó, Ngân hàng (nếu qua ATM) và phòng KHTC-CSVC (nếu nộp tiền mặt) sẽ khóa sổ thu học phí và những đối tượng không nộp học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần,  đồng thời không được nhà trường thừa nhận kết quả học tập của học kỳ đó.  

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị, các giáo viên cố vấn học tập thông báo cho các lớp, các em học sinh, sinh viên, học viên cao học được biết để thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp