Thông báo

Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2011

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hằng năm, Hiệu trưởng đã có Công văn gửi các đơn vị (Công văn số 010/ĐHKH-KHCN ngày 14/01/2010 về việc hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2011). Tuy nhiên, đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở, các đơn vị chỉ mới đề xuất các đề tài NCKH cấp Cơ sở- Trường ĐHKH và đề tài NCKH Sinh viên. Để sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2011 của Trường, đề nghị các đơn vị đề xuất bổ sung các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở khác như sau:

1. Hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh:

i) Đề tài NCKH của NCS:  Tất cả các nghiên cứu sinh đang được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học (trừ các NCS năm thứ 3, NCS đã bảo vệ cấp cơ sở và các NCS quá hạn) được đăng ký một đề tài có nội dung liên quan chặt chẽ với Luận án tiến sĩ.

NCS được Trưởng đơn vị đồng ý, làm 03 bản Thuyết minh đề tài NCKH (theo mẫu Thuyết minh đề tài NCKH của NCS đã triển khai năm 2009 và 2010). Lưu ý để trống mục “kinh phí đề tài”, Trường sẽ thông báo kinh phí cho các Chủ nhiệm đề tài biết và Trường sẽ ghi kinh phí vào Thuyết minh đề tài khi nhận được ngân sách Nhà nước cấp cho các nhiệm vụ KHCN năm 2011.                                    

ii) Hoạt động khoa học khác của NCS: sinh hoạt chuyên đề, semina và tham dự Hội nghị/ Hội thảo (kê theo các mục: Tên NCS, chuyên ngành, thời gian thực hiện, tên chuyên đề, thời gian sinh hoạt chuyên đề hoặc tên Hội nghị/Hội thảo, thời gian tham dự và nhu cầu kinh phí đối)

  1. Hội nghị/ Hội thảo:

i) Hội nghị/Hội thảo dự định tổ chức: Tên Hội nghị/Hội thảo, thời gian dự định tổ chức, nhu cầu kinh phí

ii) Các cán bộ dự kiến đi dự Hội nghị/Hội thảo (không quá 15% tổng số cán bộ của đơn vị; không tính số NCS ở Trường Đại học Khoa học)

3. Các hoạt động khác: thông tin khoa học công nghệ,  tiêu chuẩn- đo lường- chất lượng an toàn, và vệ sinh lao động,… (ghi rõ tên nhiệm vụ và nhu cầu kinh phí).

Hồ sơ các nhiệm vụ khoa học (như nêu ở mục 1,2 và 3) được Trưởng đơn vị ký và xin gửi về Phòng KHCN- HTQT trước ngày 24/9/2010 (kèm file qua địa chỉ email nckhdn@gmail.com).

  TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng KHCN- HTQT

 

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp 

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp