Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai năm 2010.

I.  NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:  Ngành Tin học, 80 chỉ tiêu

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:   

Trường Đại học Khoa học tổ chức tuyển sinh và đào tạo đại học bằng thứ hai thực hiện theo tinh thần của quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

          1)  Trường hợp miễn thi: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại trường Đại học Khoa học Huế đăng ký vào học ngành đào tạo mới trong cùng nhóm ngành đã học.

          2)  Thi tuyển: Những người không thuộc diện miễn thi và những người đăng ký học để lấy bằng Đại học thứ hai hệ chính quy phải thi hai môn (thi viết) thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương: Toán cao cấp và Tin học đại cương

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC HỌC

Chương trình đào tạo gồm 05 học kỳ. Học tập trung liên tục tại trường vào các buổi tối trong tuần (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật). Hình thức học được áp dụng theo Qui chế đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26.06.2006 của Bộ GD& ĐT

IV. CẤP VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

       - Người theo học có bằng đại học chính quy thuộc diện được miễn thi và có dự thi đầu vào, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.      

       - Người theo học có bằng chính quy nhưng không dự thi đầu vào; có bằng Tại chức (VLVH) và có dự thi đầu vào, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp thi được cấp bằng tốt nghiệp hệ không chính quy.

       - Người theo học có bằng Tại chức (VLVH) và có dự thi đầu vào, trong thời gian đào tạo nếu học bổ sung các học phần tương dương của hệ chính quy như Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Lý luận chính trị và đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.    

V. hỒ SƠ DỰ TUYỂN

- 01 Phiếu đăng ký học bằng đại học thứ hai (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (có công chứng nhà nước).

- 01 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học thứ nhất (có công chứng nhà nước).

- 02 ảnh cở 3x4 cm, 02 phong bì có dán tem, bên ngoài ghi rõ họ tên và địa chỉ.

Toàn bộ hồ sơ được để trong phong bì cỡ 24cm x 30cm.

VI.  THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

- Nơi nhận hồ sơ:             Phòng Đào tạo ĐH-CTSV, Trường Đại học Khoa học Huế

- Thời gian nhận hồ sơ:   Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2010.

- Thời gian thi tuyển:      Ngày 21 tháng 11 năm 2010.

- Lệ phí tuyển sinh:

 +  Lệ phí đăng ký (dự thi/xét miễn thi):      50.000 đ / 1 thí sinh

 +  Lệ phí thi tuyển:                                    100.000 đ / 1 môn thi / 1 thí sinh  

Cá nhân có nhu cầu học tập, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo ĐH-CTSV, Trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, hoặc qua điện thoại số: 054.3846490;  054.3823952. 

HIỆU TRƯỞNG

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp