Thông báo

Lịch thi kỳ thi tuyển dụng lao động hợp đồng tạo nguồn đợt 2 năm 2013

LỊCH THI

KỲ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TẠO NGUỒN ĐỢT II

NĂM 2013

Ngày/ Buổi thi Môn thi Hình thức thi Thời gian Địa điểm
12/9/2013 Sáng Kiến thức chung Thi viết                 90 phút:
+ 7h30 gọi TS vào phòng thi
+ 7h55 bóc đề thi
+ 8h00 - 9h30: TS làm bài thi
Phòng E506
Chiều Ngoại ngữ Thi viết                 60 phút:
+ 13h30 gọi TS vào phòng thi
+ 13h55 bóc đề thi
+ 14h00 - 15h00: TS làm bài thi
Phòng E506
Tin học Thi trắc nghiệm                 30 phút:
+ 15h30 gọi TS vào phòng thi
+ 15h55 bóc đề thi
+ 16h00 - 16h30: TS làm bài thi
Phòng E506
13/9, 16/9 và
17/9/2013
  Chuyên môn, nghiệp vụ
chuyên ngành
Thi Giảng
(Đối với ngạch GV)
Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi các đơn vị đăng ký Tại đơn vị đăng
 ký thi tuyển
17/9/2013 Sáng Chuyên môn, nghiệp vụ
chuyên ngành
Phỏng vấn
(Đối với ngạch
CV, Cán sự)
Từ 7h30 đến 11h 30: Khối chuyên THPT Phòng hội thảo H2
Chiều Chuyên môn, nghiệp vụ
chuyên ngành
Phỏng vấn
(Đối với ngạch
CV, Cán sự)
+ Từ 13h30 đến 14h30: Phòng Khảo thí
+ Từ 14h45: Phòng Đào tạo Sau
đại học
Phòng hội thảo H2
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp