Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Khoa Lịch sử và Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

Vào lúc 15h00 ngày 10 tháng 7 năm 2020,  Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học đã phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Khoa Lịch sử và Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Đến dự Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Khoa Lịch sử và Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, về phía Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Phan Thanh Hải - Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao, phía Bảo tàng Lịch sử có ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng, phía Khoa Lịch sử có ông Dương Quang Hiệp - Trưởng Khoa và đông đảo cán bộ của các đơn vị tham gia.

Thông qua Lễ ký kết, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế và Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã đi đến thống nhất nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa hai đơn vị gồm: công tác nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động khác. Trong đó kinh phí thực hiện dựa trên cơ sở bàn bạc, thống nhất trên nguồn kinh phí của mỗi đơn vị. Việc phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị và pháp luật hiện hành.

TS. Phan Thanh Hải, TS. Dương Quang Hiệp và ThS. Nguyễn Đức Lộc đều hy vọng thông qua lễ ký kết các bên sẽ: đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng, khảo sát điền dã, ngoại khóa cho sinh viên, học viên và đội ngũ cán bộ giữa hai đơn vị đồng thời phải được lãnh đạo các bên quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trên cơ sở đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác từ đó nâng cao vị thế của các đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động xứng với sự phát triển của thành phố Huế - thành phố văn hóa di sản.

 

Lễ ký kết kết thúc vào 16h00 cùng ngày.

Đăng tin: Chí Ngàn

Người đăng: Khoa Lịch sử