Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông tin tuyển sinh ngành Đông phương học

THÔNG TIN TUYỂN SINH
- Mã trường: DHT - Ngành Đông phương học - Mã ngành: 7310608      
- Tổ hợp xét tuyển: C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; C19 - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; D01 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D14 - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Người đăng: Khoa Lịch sử