Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông tin tuyển sinh Khoa Lịch sử

THÔNG TIN TUYỂN SINH
- Mã trường: DHT    - Ngành Lịch sử     - Mã ngành: 7229010
- Tổ hợp xét tuyển: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C19 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

Người đăng: Khoa Lịch sử