Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 08-03-2021
14:00
Nội dung [Đại học Huế] Họp ban lãnh đạo Đại học Huế dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Thành phần - Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế;
- Ban Giám đốc Đại học Huế;
- Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế.
Địa điểm Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
Người chủ trì Giám đốc Đại học Huế
14:00
Nội dung Họp bàn triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Thành phần PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Phó Hiệu trưởng; Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Khoa học; đại diện lãnh đạo các Khoa.
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
15:00
Nội dung [Đại học Huế] Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Thành phần Đại diện cử tri (theo danh sách cử tri các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH)
Địa điểm Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
Người chủ trì Giám đốc Đại học Huế
16:30
Nội dung [Đại học Huế] Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng Đại học Huế
Thành phần PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Địa điểm Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
Người chủ trì Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba, 09-03-2021
Thứ tư, 10-03-2021
Thứ năm, 11-03-2021
Thứ sáu, 12-03-2021
Thứ bảy, 13-03-2021
Chủ nhật, 14-03-2021

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 15-03-2021
Thứ ba, 16-03-2021
Thứ tư, 17-03-2021
Thứ năm, 18-03-2021
Thứ sáu, 19-03-2021
Thứ bảy, 20-03-2021
Chủ nhật, 21-03-2021