Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
08-03-2021
14:00 [Đại học Huế] Họp ban lãnh đạo Đại học Huế dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp - Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế;
- Ban Giám đốc Đại học Huế;
- Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Họp bàn triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Phó Hiệu trưởng; Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Khoa học; đại diện lãnh đạo các Khoa. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
15:00 [Đại học Huế] Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Đại diện cử tri (theo danh sách cử tri các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH) Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
16:30 [Đại học Huế] Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng Đại học Huế PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba
09-03-2021
08:00 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin. Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Công nghệ thông tin, Toán; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
09:30 Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo Khoa Sinh học; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] Tham quan và học tập trực tuyến với Trường Đại học Mendel ở Brno trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Dự án CDAE (Từ thứ 3 đến thứ 6 vào lúc 14h00) TS. Lương Quang Đốc - Khoa Sinh học Trực tuyến PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung
15:00 Họp bàn mở ngành đào tạo mới Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Công nghệ thông tin, Báo chí - Truyền thông, Kiến trúc, Ngữ văn, Điện - Điện tử và Công nghệ vật liệu. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ tư
10-03-2021
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy viên; Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội sinh viên; Trưởng, Phó các đơn vị; Chi ủy/Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; giảng viên, viên chức có học vị Tiến sĩ, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, danh hiệu NGƯT. Hội trường A1 Bí thư Đảng ủy
13:30 Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng BTV Đảng ủy; Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng phòng TC&HC Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
15:30 [Đại học Huế] Hội nghị ký cam kết thi đua Đại học Huế, năm 2021 Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC&HC Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm
11-03-2021
08:00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng Tập thể lãnh đạo; Đảng ủy viên; Trưởng các đơn vị Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
09:00 Họp Đảng ủy về việc lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 (Bước 2) Đảng ủy viên; Đại diện Tổ công tác của Nhà trường Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
10:00 Họp Tập thể lãnh đạo đơn vị về việc lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 (Bước 3) BTV Đảng ủy; Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Võ Thị Kim Thảo, ngành Lịch sử thế giới. Hội đồng theo Quyết định số 904c/QĐ-ĐHKH ngày 06/10/2020 và 1258/QĐ-ĐHKH ngày 30/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm. Phòng Hội thảo Nhà KH Chủ tịch Hội đồng
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Nguyễn Thị Thanh Hải, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý. Hội đồng theo Quyết định số 1207/QĐ-ĐHKH ngày 16/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm. Phòng Đa chức năng, Khoa XHH và CTXH, Tầng 2, Nhà K. Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
12-03-2021
14:00 Chương trình hướng nghiệp tại Trường THPT Vĩnh Định (Quảng Trị) Tổ Quảng bá tuyển sinh, tổ xây dựng bài giảng hướng nghiệp, đội sinh viên hỗ trợ Trường THPT Vĩnh Định, Triệu Phong, Quảng Trị Tổ Quảng bá tuyển sinh
Thứ bảy
13-03-2021
07:00 Chương trình hướng nghiệp tại Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) Tổ Quảng bá tuyển sinh, tổ xây dựng bài giảng hướng nghiệp, đội sinh viên hỗ trợ Trườmg THPT Hướng Hóa, Quảng Trị Tổ Quảng bá tuyển sinh
Chủ nhật
14-03-2021
08:00 Ngày hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các Khoa; CLB báo chí, sinh viên hỗ trợ. Tiền sảnh Nhà A và tại các đơn vị PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
14:00 Ngày hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các Khoa; CLB báo chí, sinh viên hỗ trợ. Tiền sảnh Nhà A và tại các đơn vị PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
15-03-2021
         
Thứ ba
16-03-2021
         
Thứ tư
17-03-2021
         
Thứ năm
18-03-2021
         
Thứ sáu
19-03-2021
         
Thứ bảy
20-03-2021
         
Chủ nhật
21-03-2021
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.