lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 08-03-2021 đến ngày 14-03-2021)
NgàySángChiều
Thứ hai
08-03-2021

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp ban lãnh đạo Đại học Huế dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
- Thành phần: - Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế;
- Ban Giám đốc Đại học Huế;
- Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế.
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [14:00] Họp bàn triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
- Thành phần: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Phó Hiệu trưởng; Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Khoa học; đại diện lãnh đạo các Khoa.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [15:00] [Đại học Huế] Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
- Thành phần: Đại diện cử tri (theo danh sách cử tri các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH)
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [16:30] [Đại học Huế] Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng Đại học Huế
- Thành phần: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ ba
09-03-2021

🕒 [08:00] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin.
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Công nghệ thông tin, Toán; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [09:30] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo Khoa Sinh học; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Tham quan và học tập trực tuyến với Trường Đại học Mendel ở Brno trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Dự án CDAE (Từ thứ 3 đến thứ 6 vào lúc 14h00)
- Thành phần: TS. Lương Quang Đốc - Khoa Sinh học
- Địa điểm: Trực tuyến
- Người chủ trì: PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

🕒 [15:00] Họp bàn mở ngành đào tạo mới
- Thành phần: Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Công nghệ thông tin, Báo chí - Truyền thông, Kiến trúc, Ngữ văn, Điện - Điện tử và Công nghệ vật liệu.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ tư
10-03-2021

🕒 [08:00] Hội nghị cán bộ chủ chốt Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025
- Thành phần: Đảng ủy viên; Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội sinh viên; Trưởng, Phó các đơn vị; Chi ủy/Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; giảng viên, viên chức có học vị Tiến sĩ, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, danh hiệu NGƯT.
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

🕒 [13:30] Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng
- Thành phần: BTV Đảng ủy; Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng phòng TC&HC
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [15:30] [Đại học Huế] Hội nghị ký cam kết thi đua Đại học Huế, năm 2021
- Thành phần: Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC&HC
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ năm
11-03-2021

🕒 [08:00] Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng
- Thành phần: Tập thể lãnh đạo; Đảng ủy viên; Trưởng các đơn vị
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

🕒 [09:00] Họp Đảng ủy về việc lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 (Bước 2)
- Thành phần: Đảng ủy viên; Đại diện Tổ công tác của Nhà trường
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [10:00] Họp Tập thể lãnh đạo đơn vị về việc lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 (Bước 3)
- Thành phần: BTV Đảng ủy; Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Võ Thị Kim Thảo, ngành Lịch sử thế giới.
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 904c/QĐ-ĐHKH ngày 06/10/2020 và 1258/QĐ-ĐHKH ngày 30/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà KH
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:30] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Nguyễn Thị Thanh Hải, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý.
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 1207/QĐ-ĐHKH ngày 16/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.
- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Khoa XHH và CTXH, Tầng 2, Nhà K.
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu
12-03-2021

🕒 [14:00] Chương trình hướng nghiệp tại Trường THPT Vĩnh Định (Quảng Trị)
- Thành phần: Tổ Quảng bá tuyển sinh, tổ xây dựng bài giảng hướng nghiệp, đội sinh viên hỗ trợ
- Địa điểm: Trường THPT Vĩnh Định, Triệu Phong, Quảng Trị
- Người chủ trì: Tổ Quảng bá tuyển sinh

Thứ bảy
13-03-2021

🕒 [07:00] Chương trình hướng nghiệp tại Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị)
- Thành phần: Tổ Quảng bá tuyển sinh, tổ xây dựng bài giảng hướng nghiệp, đội sinh viên hỗ trợ
- Địa điểm: Trườmg THPT Hướng Hóa, Quảng Trị
- Người chủ trì: Tổ Quảng bá tuyển sinh

Chủ nhật
14-03-2021

🕒 [08:00] Ngày hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân
- Thành phần: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các Khoa; CLB báo chí, sinh viên hỗ trợ.
- Địa điểm: Tiền sảnh Nhà A và tại các đơn vị
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Ngày hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân
- Thành phần: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các Khoa; CLB báo chí, sinh viên hỗ trợ.
- Địa điểm: Tiền sảnh Nhà A và tại các đơn vị
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng