Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
06-07-2020
09:30 Tổng kết và trao giải cuộc thi "Đổi Avatar kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Kiến trúc" Đại biểu mời; Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên Khoa Kiến trúc Văn phòng Khoa Kiến trúc Khoa Kiến trúc
15:00 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 (Phiên thứ nhất) Đại biểu triệu tập theo quyết định số 162NQ/ĐHKH-ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn Trường. Hội trường A1 Bí thư Đoàn trường
Thứ ba
07-07-2020
07:30 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 (Phiên thứ hai) Đại biểu mời, Đại biểu triệu tập theo quyết định số 162NQ/ĐHKH-ĐTN ngày 30/6/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Trường; sinh viên nhận thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội trường A1 Bí thư Đoàn trường
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2020 Đại diện Ban Giám hiệu (PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng); Trưởng phòng KHTC&CSVC; Kế toán trưởng Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục Hiệu trưởng; PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
15:30 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Ban Giám hiệu; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ tư
08-07-2020
07:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện qui trình tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.
1. Từ 07g30 - 8g00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ;
2. Từ 08g00 - 09g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt;
3. Từ 09g00 - 10g00: Hội nghị Đảng ủy;
4. Từ 10g00 - 10g30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy;
5. Từ 10g30 - 11g30: Hội nghị Đảng ủy (bước 5).
1.
- Đại diện Tổ công tác 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;
- Ủyy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
2.
* Đại diện Tổ công tác 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
* Đại học Huế:
- Đảng ủy viên ĐHH;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHH;
- Giám đốc; các Phó Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên.
* Các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc:
- Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở và Chi bộ cơ sở Viện CNSH;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học thành viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng viện thành viên;
- Trưởng, phó đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH.
3. Đảng ủy viên ĐHH.
4. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
5. Đảng ủy viên ĐHH.
Hội trường ĐH Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
10:30 Làm việc với Công ty ACSD thuộc Tập đoàn Mitani, Nhật Bản để trao đổi nội dung Thỏa thuận hợp tác và các hình thức hỗ trợ khác Đại diện Ban Giám hiệu (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng); Trưởng phòng KHCN&HTQT; Kế toán trưởng; Trưởng Khoa Kiến trúc. Phòng họp Nhà A. PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
13:30 Hội nghị thực hiện qui trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
1. Từ 13g30 - 14g30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (bước 1);
2. Từ 14g30 - 15g30: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2);
3. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 3);
4. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; (bước 4);
5. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 5).
1.
- Đại diện Tổ công tác 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;
- Ủyy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Chánh, Phó Văn phòng Đảng - ĐT và chuyên viên giúp việc.
2.
* Đại học Huế:
- Đảng ủy viên ĐHH;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHH;
- Giám đốc; các Phó Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên.
* Các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc:
- Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở và Chi bộ cơ sở Viện CNSH;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học thành viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng viện thành viên;
- Trưởng, phó đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH.
3. Đảng ủy viên ĐHH.
4. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
5.
- Đảng ủy viên ĐHH;
- Chánh, phó Văn phòng Đảng - ĐT và chuyên viên giúp việc.
Hội trường ĐH Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ năm
09-07-2020
07:30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
08:00 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
14:00 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH&CTSV, ĐTSĐH, KHTC&CSVC Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị: ĐTĐH&CTSV, ĐTSĐH, KHTC&CSVC; Kế toán trưởng; các cán bộ có liên quan. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
16:00 Họp Ban chỉ đạo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020
Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ sáu
10-07-2020
08:00 Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2020 Ban Giám hiệu; Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTN trường; Trưởng các đơn vị; Kế toán trưởng. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 Triển khai công tác tuyển sinh Khối chuyên THPT Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền-Phó Hiệu trưởng; đại diện BCN Khoa Toán; đại diện lãnh Phòng ĐTĐH&CTSV; chuyên viên phụ trách Khối chuyên Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
15:00 Họp Hội đồng tuyển dụng Trường.
Thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 276/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
11-07-2020
07:30 [Đại học Huế] Chung kết Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên - Star Award 2020 Cụm Huế - Đại biểu (Có giấy mời riêng);
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế;
- Thường trực Đoàn Thanh niên các trường, khoa thuộc ĐHH;
- 30 thí sinh tham gia vòng chung kết.
Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế
Chủ nhật
12-07-2020
18:00 [Đại học Huế] Vòng Bán kết Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học Huế 2020 - Đại biểu (Có giấy mời riêng);
- 30 thí sinh tham gia vòng Bán kết;
- Sinh viên tham gia cổ vũ (Theo công văn điều động).
Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
13-07-2020
         
Thứ ba
14-07-2020
         
Thứ tư
15-07-2020
         
Thứ năm
16-07-2020
         
Thứ sáu
17-07-2020
         
Thứ bảy
18-07-2020
         
Chủ nhật
19-07-2020
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.