Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
18-01-2021
10:30 Họp phương án giữ xe sinh viên năm 2021 Ban Giám hiệu; lãnh đạo phòng KHTC&CSVC; đại diện đơn vị hợp đồng giữ xe sinh viên Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Sinh học
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Địa lý - Địa chất
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, Nghiên cứu viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ ba
19-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2021 Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Ngữ văn
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Lý luận chính trị
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 Hội nghị giao ban cố vấn học tập năm học 2020-2021 Hiệu trưởng; PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cố vấn học tập các Khoa; đại diện lãnh đạo các Phòng: KHTC&CSVC, KT&BĐCLGD; lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan. Phòng Hội thảo KH2 Hiệu trưởng
15:30 [Đại học Huế] Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế Các đ/c Đảng ủy viên Đảng ủy ĐH Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ tư
20-01-2021
08:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 8h00 - 9h30: Khoa Kiến trúc
- Từ 9h30 - 11h00: Khoa Báo chí - Truyền thông
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
09:30 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do TS. Nguyễn Thị Hoa - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị làm chủ nhiệm Thành viên theo QĐ số 17/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2021 và các cán bộ có quan tâm Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Phòng KT-BĐCLGD
- Từ 15h30 - 17h00: Trung tâm TT&TV
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Chuyên viên có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 Đoàn kiểm tra kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019, B2020 và cấp Đại học Huế mã số DHH2019, DHH2020 Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 1728/QĐ–ĐHH ngày 30 tháng 11 năm 2020 và các chủ nhiệm đề tài ĐHH 2019 chưa nghiệm thu và B2019 có xin gia hạn Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
15:00 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học bằng thứ 2 ngành Báo chí, hệ vừa làm vừa học Đại diện Ban Giám hiệu, đại điện lãnh đạo các Phòng chức năng, lãnh đạo Khoa Báo chí – Truyền thông, Sinh viên lớp Báo chí K2017-B2-TTH Hội trường A1 Trưởng Ban tổ chức
Thứ năm
21-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
08:00 Họp bàn việc thành lập Ban Biên tập Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021 – 2023 Hiệu trưởng; Trưởng, phó Ban biên tập Tạp chí KH&CN Trường; Trưởng phòng KHCN&HTQT và TC&HC. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Lịch sử
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Xã hội học và Công tác xã hội
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm 2021 tại Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ Quảng bá tuyển sinh, đội sinh viên hỗ trợ. Trường THPT Nguyễn Huệ, 83 Đinh Tiên Hoàng Tổ Quảng bá tuyển sinh
15:00 Giám đốc Đại học Huế gặp mặt các Giáo sư nhân dịp đầu năm 2021 Các Giáo sư của Đại học Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
15:00 Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan đào tạo 1 PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng TC&HC và chuyên viên phụ trách theo dõi Khối Học viện Âm nhạc Huế Trưởng khối Thi đua đào tạo 1 năm 2021
Thứ sáu
22-01-2021
08:00 Kiểm tra định kỳ các Công đoàn bộ phận thuộc CĐCS Trường Đại học Khoa học năm học 2020 – 2021:
- 8h00 – 8h45: CĐBP Khoa Hóa học;
- 8h45 – 9h30: CĐBP Khoa Sinh học;
- 9h30 – 10h15: CĐBP Phòng Tổ chức và Hành chính.
Đoàn kiểm tra số 1 theo Quyết định số 05/QĐ-CĐ ngày 12/01/2021 của BCH CĐCS; Ban Chấp hành các CĐBP được kiểm tra. Văn phòng Công đoàn Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ bảy
23-01-2021
14:00 Chương trình tập huấn Định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh Trường THPT Hương Thủy Tổ Quảng bá tuyển sinh, tổ xây dựng bài giảng hướng nghiệp, đội sinh viên hỗ trợ. Trường THPT Hương Thủy, Dạ Lê, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Tổ Quảng bá tuyển sinh
Chủ nhật
24-01-2021
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
25-01-2021
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Huỳnh Trường Ngọ, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý Hội đồng theo Quyết định số 1259/QĐ-ĐHKH ngày 30/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Hội đồng
08:30 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 8h30 - 9h30: Khoa Môi trường
- Từ 9h30 - 10h00: Trung tâm Nghiên cứu và CGCN môi trường Miền trung
- Từ 10h00 - 11h00: Viện nghiên cứu hoạt chất sinh học
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên - Nghiên cứu viên (Khoa, Trung tâm), các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 [Đại học Huế] 1. Từ 14g00 - 15g00: Họp Ban Nữ công Công đoàn Đại học Huế.
2. Từ 15g00 - 17g00: Họp Ban Nữ công Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
1.
- Thường trực Công đoàn ĐHH;
- Ban Nữ công Công đoàn ĐHH.
2.
- Thường trực Công đoàn ĐHH;
- Ban Nữ công Công đoàn ĐHH;
- Trưởng/Phụ trách Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc.
Phòng họp II.10, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHH
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Lê Lâm Sơn, ngành Hóa hữu cơ Hội đồng theo Quyết định số 859/QĐ-ĐHH ngày 24/9/2020 và 1220/QĐ-ĐHH ngày 18/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Hội đồng
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h00: Trung tâm Tin học
- Từ 15h00 - 16h00: Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển Vùng duyên hải
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị, Chuyên viên - Nghiên cứu viên... Trung tâm có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
15:00 [Đại học Huế] Hội nghị Triển khai Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 và Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2021. - PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng;
- Cán bộ phụ trách khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng
16:00 [Đại học Huế] Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế mở rộng - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V.
- Các đồng chí Bí thư Đoàn các trường đại học thành viên, Bí thư Đoàn Trường Du lịch; Bí thư Đoàn Khoa GDTC và Bí thư Đoàn Cơ sở Cơ quan Đại học Huế
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ ba
26-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Công bố Quyết định, tiến hành Thanh tra công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế * Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 44/QĐ-ĐHH ngày 15/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Khoa học:
- PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng các Phòng/Tổ có liên quan đến nội dung thanh tra;
- Trưởng các bộ phận khác có liên quan theo điều động của Hiệu trưởng.
Phòng họp Nhà A Trưởng Đoàn thanh tra và Lãnh đạo Trường
08:30 Lãnh đạo Nhà trường đi thăm chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiện. PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN và Chủ tịch Hội SV Trường; Chủ tịch Hội CCB; đại diện Phòng TC&HC. 77 Nguyễn Huệ, TP Huế
09:30 Tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Vietko Bio Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT và chuyên viên có liên quan Phòng khách Hiệu trưởng Hiệu trưởng
15:00 Họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng họp Nhà A Q. Chủ tịch Hội đồng trường
Thứ tư
27-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Nguyễn Mậu Thành, ngành Hóa phân tích Hội đồng theo Quyết định số 1921/QĐ-ĐHH ngày 11/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Hội trường số 04 Lê Lợi Huế Chủ tịch Hội đồng
10:00 Họp Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng: Triển khai kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 2020-2021 và kế hoạch năm 2021 Ban Chấp hành Đoàn Trường; Bí thư LCĐ, CĐ trực thuộc Phòng họp Nhà A Bí thư Đoàn trường
14:00 [Đại học Huế] Họp Ban Thẩm định Đề án thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế * Đại học Huế:
Thành viên Ban Thẩm định theo Quyết định số 67/QĐ-ĐHH ngày 20/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường ĐHKH:
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng Phòng TCHC và chuyên viên có liên quan;
- Tổ soạn thảo Đề án.
Phòng họp I.7 số 01 Điện Biên Phủ PGD Trương Quý Tùng - Trưởng Ban Thẩm định
14:00 [Đại học Huế] 1. Từ 14g00 - 15g00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2. Từ 15g00 - 17g00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
1. Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2.
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHH;
- Ban Thanh tra Nhân dân Đại học Huế nhiệm kỳ 2018-2020;
- Chủ tịch các CĐCS trực thuộc;
- Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH và chuyên viên liên quan.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
15:30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
Thứ năm
28-01-2021
07:30 Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
08:00 Lễ Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Nhà trường Hội trường A1 Bí thư Đảng ủy
09:30 Họp Đảng ủy mở rộng Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các Chi bộ Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
14:00 [Đại học Huế] Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 - Đại diện Thường trực - PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền
- Ban Tuyên giáo và văn phòng cấp ủy cơ sở.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH
14:00 Gặp mặt cán bộ chủ chốt nhân dịp đầu năm 2021 và Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020 BTV Đảng ủy; Q. Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Sinh viên Nhà trường; Chủ tịch Hội CCB; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị; 03 Nhà giáo được công nhận chức danh PGS năm 2020 Phòng Hội thảo KH2 Hiệu trưởng
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Đoàn Minh Triết, ngành Lịch sử thế giới Hội đồng theo Quyết định số 916b/QĐ-ĐHH ngày 08/10/2020 và 1270/QĐ-ĐHKH ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Hội đồng
15:00 Họp Tổ Ứng dụng CNTT về việc triển khai đưa IDC vào sử dụng
Thành viên Tổ theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng
Thứ sáu
29-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Đoàn Mạnh Dũng, ngành Hóa phân tích Hội đồng theo Quyết định số 1933/QĐ-ĐHH ngày 11/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm giấy mời và cán bộ quan tâm Hội trường số 04 Lê Lợi Huế Chủ tịch Hội đồng
14:00 Chương trình trao học bổng và quà tết "Sẻ chia yêu thương - Tết sum vầy" của HSV Nhà trường. Hiệu trưởng, Ban tổ chức, Đại biểu mời, BTV Đoàn Trường, Ban Chấp hành HSV Trường, sinh viên được nhận học bổng và sinh viên được nhận quà tết. Hội trường A1 Chủ tịch HSV Nhà trường
17:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng Ban Chấp hành CĐCS, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Kế toán, Thủ quỹ và Chuyên trách VPCĐ Phòng họp Nhà A Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ bảy
30-01-2021
         
Chủ nhật
31-01-2021
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.