Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
12-04-2021
07:00 Chương trình Định hướng nghề nghiệp tương lai Tổ QBTS, đại diện Tổ Bài giảng, sinh viên hỗ trợ. Trường THPT Thuận An Tổ Quảng bá tuyển sinh
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý II năm 2021 Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
14:00 [Đại học Huế] Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế làm việc với Chủ tịch và Quyền Chủ tịch Hội đồng các trường đại học thành viên TS. Bùi Quang Vũ - Q. Chủ tịch Hội đồng trường Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
Thứ ba
13-04-2021
07:30 [Đại học Huế] Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
* Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (có Giấy mời):

- Đại diện Ban Thường vụ;

- Đại diện các Ban Xây dựng Đảng.

* Đại học Huế:

- Thường trực Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng Đại học; Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Đảng ủy viên Đại học Huế;

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy;

- Ban Chấp hành: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; Ban Thư ký Hội Sinh viên;

- Thành viên Hội đồng Đại học là cán bộ cơ hữu của Đại học Huế;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trưởng, Phó các ban chức năng.

* Các đơn vị thành viên:

- Thường trực Đảng ủy;

- Chủ tịch/ Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

- Đảng ủy viên; thành viên Hội đồng Trường là cán bộ cơ hữu của ĐHH;

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện thành viên;

- Các Ban của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể cơ sở;

- Chi ủy viên chi bộ trực thuộc trở lên;

- Trưởng khoa, phòng và tương đương (kể cả chưa đảng viên).
* Các đơn vị thuộc và trực thuộc:
- Trưởng, Phó đơn vị;
- Đảng ủy viên hoặc Chi ủy viên;
- Các Ban của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy (nếu có);
- Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể cơ sở (nếu có).
* Các Giáo sư, Phó Giáo sư.
* Các đồng chí đảng viên có tuổi Đảng 30 năm trở lên.
* Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen theo Quyết định số 55-QĐ/ĐU, ngày 12/3/2021 của Đảng ủy Đại học Huế.
Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00 [Đại học Huế] Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021 - PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Cán bộ coi thi, giám sát thi theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.
Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
15:00 Họp bàn về phương án triển khai ngày hội việc làm năm 2021 Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các Phòng và Khoa. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ tư
14-04-2021
08:00 Họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng họp Nhà A Q. Chủ tịch Hội đồng trường
10:30 Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (V/v xét hết tập sự cho viên chức) Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
15:00 [Đại học Huế] Lễ Khai mạc giải bóng đá CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVII - năm 2021 - Đại biểu (Giấy mời);
- BCH Công đoàn Đại học Huế;
- BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Các đội bóng tham dự giải;
- CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.
Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức Giải
Thứ năm
15-04-2021
08:00 Chương trình tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Hội trường A1 Hiệu trưởng
08:00 Chương trình Tập huấn thanh niên về phát triển năng lượng bền vững 2021 Các thanh niên ở khu vực Bắc Trung Bộ đã được lựa chọn, Đại biểu theo giấy mời Phòng Hội thảo KH2 Khoa Môi trường và Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID)
14:00 [Đại học Huế] Họp Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2021.
Các thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký theo Quyết định số 1227/QĐ-ĐHH ngày 24/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế (Hiệu trưởng). Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức
Thứ sáu
16-04-2021
08:00 Tập huấn Công tác Tự đánh giá CTĐT 3 ngành: Báo chí, Công nghệ thông tin và Kiến trúc.
- Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo các Khoa: Báo chí – TT, Kiến trúc, Công nghệ thông tin; Ban Thư ký và Các nhóm công tác chuyên trách theo Quyết định Thành lập Hội đồng Tự đánh giá Chương trình đào tạo.
- Trưởng Phòng KT&BĐCLGD và chuyên viên phụ trách mảng công tác BĐCLGD
Phòng Hội thảo KH2 Hiệu trưởng
08:00 Chương trình Tập huấn thanh niên về phát triển năng lượng bền vững 2021 Các thanh niên ở khu vực Bắc Trung Bộ đã được lựa chọn, Đại biểu theo giấy mời Phòng Hội thảo KH2 Khoa Môi trường và Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID)
14:00 Họp rút kinh nghiệm và triển khai các nội dung về công tác Quảng bá tuyển sinh năm 2021 Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Quảng bá tuyển sinh các Khoa; đại diện lãnh đạo các Phòng: TC&HC, KHTC&CSVC; KT&BĐCLGD; ĐTĐH&CTSV; Tổ Quảng bá tuyển sinh. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ bảy
17-04-2021
07:00 [Đại học Huế] Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021 (Từ ngày 17/04 đến ngày 18/04/2021)
Ban Coi thi theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTSSĐH ngày 25/02/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Sư phạm, số 32 và 34 Lê Lợi, TP Huế; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
14:00 Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Đại biểu mời; Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông Hội trường A1 Khoa BC-TT
Chủ nhật
18-04-2021
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
19-04-2021
14:30 Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Quốc gia do PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, CBGD khoa Địa lý - Địa chất làm chủ nhiệm Hội đồng theo QĐ số 188a/QĐ-ĐHKH ngày 24/3/2021 của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm Phòng Đa năng, Khoa XHH&CTXH Chủ tịch HĐ
Thứ ba
20-04-2021
         
Thứ tư
21-04-2021
         
Thứ năm
22-04-2021
         
Thứ sáu
23-04-2021
         
Thứ bảy
24-04-2021
         
Chủ nhật
25-04-2021
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.