Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat, Thái Lan

Chiều ngày 7/2, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức buổi ký kết thoả thuận hợp tác với Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat, Thái Lan.

Tham dự có: PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng Phòng KHCN – HTQT; TS. Trần Thanh Lương, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Đại học và ThS. Thái Nhật Trường, Phó Trưởng Phòng CTHSSV; Về phía Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat, Thái Lan có: PGS.TS. Boonmee Kavinseksan, Trưởng Khoa Khoa học và Kỹ thuật cùng đoàn gồm 6 cán bộ đến từ các Khoa khác nhau của Trường.

Tại buổi ký kết, PGS.TS. Võ Thanh Tùng đã hoan nghênh chào mừng đoàn các cán bộ của Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat đến làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo đó, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat đã thống nhất ký kết Thoả thuận nhằm trao đổi và hợp tác học thuật giữa 2 trường gồm các nội dung sau: trao đổi các chương trình dịch vụ (gồm giáo dục, hoạt động văn hoá, trại hè); trao đổi học giả (giáo sư, giảng viên, nghiên cứu viên); Trao đổi sinh viên (bậc đại học và sau đại học) và đặc biệt cung cấp chương trình thực tập quốc tế cho sinh viên và thực hiện chuyển đổi chương trình thực tập quốc tế cho sinh viên với một số môn khoa học và công nghệ khác; Trao đổi thông tin học và tài liệu học thuật hai bên cùng quan tâm; Trao đổi xuất bản phẩm học thuật định kỳ…

Một số hình ảnh:

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính